Fredag 9. september

Sted: Frikirken

Tid: 20:00

DEBATT: «Jesus-soldat» for «Kongenes Konge», eller «Konge i eget liv»?

Rut-Helen Gjævert har i en serie i VGTV fortalt om sin tid som Jesus-soldat. Hun ville ofre alt for Gud, men opplevde å møte veggen. Hun fant i stedet tilbake til seg selv med rett til å leve livet på egne premisser. Nestleder i Jesus Revolution på den tida, Fred Håberg, forklarer til Dagen utfordringen med å evaluere et revolusjonært lederskap: «I en krigstilstand er det andre mekanismer og annen tenkning enn hva som er akseptabelt i fred. Her blir det iverksettelse av drastiske tiltak. Hvis du aksepterer premisset om at vi er i krig, så forstår du at det kreves kraftig lut». «Det er naturlig å ønske at alle skal få del i frelsen man selv har opplevd. Men når vi snakker om å innta landet og om å være soldater i en krig, så går vi inn i et maktspråk som kan ha uventede effekter,» kommenterte Erling Rimehaug i Vårt Land. Førsteamanuensis i religionssosiologi ved Menighetsfakultetet Lars Laird Iversen skrev i samme avis at «når en religiøs ideologi har klare svar, så slutter folk å tenke selv, og folk mister muligheten til å leve et selvstendig og gjennomtenkt liv. – -Resultatet blir renhetstankegang, uten plass til verdens rot og uklarhet i livets store spørsmål».

debatt - jesus soldat - kongenes konge eller konge i eget liv

Serien illustrerer det dilemmaet mange kristne har følt på: Skal man fornekte seg selv for å leve som Jesus, eller må man følge sin egen frie vilje for å ikke miste seg selv? Hvor setter man i så fall grensen for hva som er rett, når Bibelen oppfordrer til å leve sitt liv som den fullkomne Jesus? Kan man beholde seg selv ute å miste sin tro og uten å rammes av ordene i Johannes Åpenbaring 3.15-16?: «Jeg kjenner dine gjerninger. Du er verken kald eller varm. Jeg skulle ønske at du var kald eller varm, men ettersom du er lunken, og hverken kald eller varm, skal jeg spy deg ut av min munn». Henrik Wikström i Agricolarörelsen i Helsingfors, illustrerer dilemmaet i et intervju med finlandssvenske Kyrkpressen: «Vi försöker göra kristendomen lättare genom att säga: nu kräver vi inte längre någonting av någon. Men då kan man ju inte längre finna något som förändrar ens liv». Medfører sekulariseringen et moralsk forfall, når reglene for oppførsel i større grad anses som skapt av mennesker enn av en straffende Gud?

Debattanter:

Innledning v/verksamhetsledare for Agricolarörelsen i Helsingfors Henrik Wikström

Rut-Helen Gjævert, journalist VGTV som sto frem med sin fortid i serien «Frelst» – Anders Torp, pastorsønn som har brutt med troa og sin far, forfatter av «Jesussoldaten» – Sina Saltbones, misjonær og stifter av bistandsorganisasjonen «Refugee Alliance» – Pål Repstad, professor i religionssosiologi, UIA – Andreas Hegertun, pastor i Filadelfiakirken i Oslo – Ann Heberlein, forfatter og teologidoktor

Debattleder: Hans Chr. Vadseth – Musikalsk innslag: Hans Inge Fagervik

150,-
Kjøp billett på Ticketmaster.no