Tirsdag 6. september

Sted: Kick Café

Tid: 21:00

DEBATT: Må Norge gjøre som Finland, vurdere borgerlønn mot økende ulikhet?

«Når eliten blir stadig rikere og middelklassen fattigere, er det en trussel mot selve fundamentet i kapitalismen» (Mattias Lundblad)

I Finland er arbeidsledigheten over 10 prosent, hos unge nær 23 prosent. Det «finske NAV» – Kela – har et radikalt forslag: Innføring av borgerlønn til alle voksne i landet med 800 euro utbetalt rett i lomma. Grunntanken er at et velferdssystem der man må søke på ulike ordninger, og der ordningene er basert på tidligere inntekt, er ineffektivt, dyrt å administrere og lite treffsikkert.

Lav lønn, økende ulikhet og ny underklasse er blant de dystre spådommene for Norge fra Guy Standing, professor i utviklingsstudier ved School of Oriental and African Studies, London.  Han er en av de fremste talsmenn for borgerlønn som et verktøy mot økende ulikhet. I Norge vil endringene skje raskt. «Dere har en ny regjering som ikke vil forsvare velferdssystemet i samme grad.
Samtidig har globaliseringens krefter slått hardt inn i andre deler av Norden, som Sverige og Finland; hvor prekariatet er stort», sier han til avisen Vårt Land.

Professor Andrew McAfee mener drastiske tiltak som borgerlønn kan bli nødvendig for å forhindre ekstrem ulikhet i fremtidens digitale økonomi med færre arbeidsplasser. Norge risikerer å få en permanent underklasse, ifølge NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Borgerlønn vil bidra til endringer på nær sagt alle samfunnsområder, og mennesket vil bedre kunne finne seg til rette i verden og eget liv, mener AP-politiker i Kristiansand, Bjørnar Knapstad.

I sin spalte «Fripenn» har Sven Egil Omdal tatt opp teamet: Vanetanken er ofte «et betongdekke over politikken. Det nye er umulig, det uprøvde er farlig» Han nevner at under Verdens økonomiske forum i Davos sluttet Christopher Pissarides, nobelprisvinner i økonomi, seg til de mange kollegene som mener at veien til jevnere fordeling av godene går via en universell minimumsinntekt, som sikrer alle et økonomisk golv. Pissarides fikk støtte fra Thimotheus Höttges, konserndirektør i Deutche Telekom, som normalt ikke blir betraktet som noen sosialistisk drømmer. Professor Erik Brynjolfsson liker også ideen.

Statsminister Juha Sipilä i Finland har satt av nærmere 200 milliarder kroner til et omfattende eksperiment med borgerlønn høsten 2017. Prosjektet skal ledes av Kela.

Protestfestivalen har forsøkt å få noen fra ledelsen både i Arbeids- og sosialdepartementet og NAV i Norge til å stille opp i denne debatten. Men forgjeves. Man kan gjøre seg sine tanker om hvorfor.

Debattanter:

Innledning v/Professor Olli Kangas, leder av grundinkomstprosjektet i Finland, tilknyttet finske Kela (NAV), som står bak forsøket med borgerlønn fra neste år.

Nanna Kildal, forsker UIB – Kari Henriksen, stortsingsrep. Ap – Annika Lillemets, medlem svenske Riksdagen, Miljöparti – Gunnar Stavrum, redaktør Nettavisen – Aksel Braanen Sterri, kommentator Dagbladet

Debattleder: Christian Borch – Musikalsk innslag: Hanne-Mari Horverak

150,- (inkludert Guy Standing)
Kjøp billett på Ticketmaster.no