Søndag 11. September

Sted: Misjonshuset

Tid: 19:00

DEBATT og MINIKONSERT: Hvor ble det av Jesusbevegelsen på 70-tallet?

Innledning: DEBATT: Hvor ble det av Jesusbevegelsen på 70-tallet? Hadde bevegelsen trengtes i dag som en opposisjon mot veksttenkning og materialisme?

Utgangspunktet for debatten er boka «Jesusvekkelsen – en fortelling fra 70-tallet» om den kristne hippiebevegelsen som kom voldsomt til Norge, og som forsvant plutselig. Jesusbevegelsen levde side om side med andre bevegelser på 70-tallet. Men hvor kom den fra, og hvor ble den av? Jesusvekkelsen fikk først stor oppmerksomhet da magasinet Look, i februar 1971 trykket saken «The Jesus Movement is upon us». Bevegelsen begynte i frikermiljøet, blant hippiene. Men «streitingene» kom snart til. Bølgen traff Kirkenes Verdensråds fjerde generalforsamling i Uppsala i august 1968. Det var bare noen måneder siden gatekampene i Paris. Martin Luther King ble skutt og drept samme år.

I Sverige ble forfatteren Ylva Eggehorn sentral. I Norge kom den inn med gospelbølgen tidlig på 70-tallet der bl.a. Rune Larsen var sentral. Jesus-revolusjonen kom til Oslo da Grete Salomonsen inviterte Faith Dietrichs til landet i 1972. Helt sentral var HES (Hans Erik Schei) som uttalte at «plutselig er det ingen hindringer lenger! Det finnes ingen reddharer. Det er bare modige mennesker». Det løsnet helt for bevegelsen i Norge. Grete Salomonsen var med på å få bort den omdiskuterte delen av bevegelsen «Children of God», etter at hun oppdaget urovekkende ting under et bibelskoleopphold i London. Flere samlet seg hos far til Grete for å diskutere hvem som skulle overta. Jørgen Aass var blant de som var til stede. Han skulle lede kollektivet. Den nye gruppen ble hetende «Guds Fred». Parolen var bl.a. at kristne måtte gi avkall på overflodsbruk og luksusartikler. Dette stemte godt med Dag Hareides visjoner. Han ble en av de som sto i bresjen for motkulturen tidlig på 70-tallet.

Debattanter:

Rune Larsen, artist – Hans Erik Schei, involvert – Jørgen Aass, involvert – Dag Hareide, involvert – Benedicte Strand, filmregissør – Tore Thomassen, visesanger

Debattleder: Kåre Melhus

KONSERT: Jesus freaks – gutta fra Jesusbevegelsen er tilbake. Tore Thomassen & HES m/ Rune Larsen

Noen ord om Hans Erik Schei (HES), en av de toneangivende blant Jesus freaks i Norge: Han var barn av Jesusvekkelsen og medlem av folkgruppa Kari Hansa & Gregers Hes, som var sentrale i Guds Fred-fellesskapet i Oslo under Jesusvekkelsen. «Guds Fred» var kjent for gospelkveldene i Trefoldighetskirka, som på det meste samlet 2000 mennesker. Gjennom gatearbeid og oppsøkende virksomhet kom de i kontakt med mange unge mennesker med eksistensielle spørsmål, stoffavhengige uten gode nettverk og mennesker som slet med psykiske problemer. For å styrke det sosiale og diakonale arbeidet ble det, i tillegg til basen på Grønland i Oslo, dannet bokollektiv på Fredens bolig på Krokskogen ved Lommedalen, på Styve gård ved Voss og på fjellgården i Arna. Fellesskapet hadde mange heltidsarbeidere. De fikk ikke lønn men jobbet for kost og losji. Under Jesusvekkelden ble de kalt Jesus freaks, for HES en hederstegnelse. Heller Jesus freaks and hippie. I de senere år har han vært tilknyttet Kirkens bymisjon i Oslo og jobbet med gatenær virksomhet i rus- og prostitusjonsmiljøene.

150,-
Kjøp billett på Ticketmaster.no