Tirsdag 6. september

Sted: Håndverkeren

Tid: 18:00

DEBATT: ULIKHET – Underklasse – Utrygghet – Utenforskap – Uhelse: Nordens fremtid?

underklasse utrygghet utenforskap uhelse

«Den globale årsaken til sult er ulikhet satt i system, slik at noen konsumerer alt det de andre ikke har råd til,» sier argentineren Martín Caparrós, forfatter av den oppsiktsvekkende boken «Sult». De 62 rikeste i verden har like stor formue som de 3.5 milliarder fattigste. Ulikheten øker i voldsom fart. De rikes velstandsvekst går på bekostning av de fattigste, ifølge Oxfams undersøkelser i rapporten «An Economy for the 1%». Ulikhetsforsker Kalle Moene ved Universitetet i Oslo mener utviklingen er grotesk; at en så stor andel lever på mindre enn 2 dollar dagen, mens noen veldig få eier halve kloden. At de 62 rikeste har økt sin formue med over 40 prosent siste fem år, mens de 3.5 milliarder fattigste på samme tid ble 40 prosent fattigere, mener Moene kan gi grobunn for uro og opprør.

I den vestlige verden handler ulikhet om at mange ikke kan ta del i det mange andre kan. Men: «Ulikhet er et problem både i rike, i fattige og i mellominntektsland. Høy og vedvarende ulikhet er ikke bare et moralsk problem, men et symptom på det jeg kaller ødelagte samfunn. — Ulikhet handler ikke bare om forskjeller i inntekt men om helt ulike muligheter til utdanning og inntekt, samt sosiale problemer». Dette uttalte Sri Mulyani Indrawati, administrerende direktør i Verdensbanken, rangert som en av verdens mektigste kvinner.

Hva gjør vi når én jobb ikke er nok, og fattigdommen kommer rett inn i stua til den norske middelklassen? Skal den nye underklassen jobbe eller gå på trygd? I dag kan man ha en normal inntekt og likevel tilhøre lavinntektsgruppen, fordi man mangler enda en inntekt i husholdningen. Ifølge EUs lavinntektsgrense er familien fattig dersom man har tre barn, mor er hjemmeværende og far tjener 600.000 eller mindre.

Dessuten: Stadig flere leser tegnene slik at den industrialiserte verden er på vei inn i alvorlig, sjølforsterkende sysselsettingskrise, som ikke kan løses med ekstraordinært offentlig arbeid eller NAV-penger, mener Ottar Brox. De som styrer oss, finner ikke på noe lurere enn mindre skatt for dem som har penger til investeringer. Men om de investerer, er det for å erstatte arbeidsfolk med teknologi, eller for spekulasjon i eiendom, som kanskje kan gi dem selv gevinst, men ikke skaffe de utsatte i arbeidslivet flere jobber. Vi beveger oss mot en permanent underklasse, mener seniorforsker Simen Markussen.

Har arbeidsminister Anniken Hauglie resignert når hun hevder vi må belage oss på at forskjellene vil øke de kommende åra?

Debattanter:

Kalle Moene, professor i økonomi – Christian Borch, forfatter og journalist – Olli Kangas, professor Kela (finske NAV) – Jannike Arnesen, politiker og sykepleier – Annika Lillemets, medlem svenske Riksdagen, Miljöparti – Harald Furre, ordfører i Kristiansand

Debattleder: Gunnar Stavrum – Musikalsk innslag: Hanne-Mari Horverak

140,-
Kjøp billett på Ticketmaster.no