Tirsdag 6. september

Sted: Kick Café

Tid: 20:00

GUY STANDING: «Rentier Capitalism: The Coming Precariat Revolt»

Protestfestivalen får besøk av en av verdens fremste eksperter på ulikhet og borgerlønn, som vil argumentere for hvorfor «basic income» – eller borgerlønn – må bli en del av en fremtidens progressive politikk.

Guy Standing - Rentier Capitalism The Coming Precariat Revolt

Guy Standing er britisk professor i utviklingsstudier, en av grunnleggerne av «Basic Income Earth Network» (BIEN) og forfatter av flere bøker, inkludert «The Precariat: The New Dangerous Class» (2011) og «Work After Globalization: Building Occupational Citizenship» (2009). Standing er tilhenger av borgerlønn og såkalt deliberativt demokrati, et system av politiske beslutninger basert på konsensusbeslutning og representativt demokrati.

Fra 1975 til 2006 arbeidet han ved Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som forsker på arbeidsmarkedets usikkerhet og fleksibilitet. Han er blant annet kjent for å ha skapt «den sømmelige arbeidsindeksen»; en indeks for mål av frihet, likhet, sikkerhet og verdighet på arbeidsplassen.

I sin mest kjente bok hevder han at globaliseringen har ført til at stadig flere mennesker blir en del av prekariatet, en ny sosial underklasse. Innen sosiologi og økonomi innebærer begrepet eksistens uten forutsigbarhet eller sikkerhet. Ordet blir spesifikt brukt om tilstand med periodisk arbeidsløshet og mangel på arbeid, som fører til såkalt prekariær eksistens. Situasjonen påvirker både den materielle og psykologiske velferden.

150,- (inkludert debatt)
Kjøp billett på Ticketmaster.no