Torsdag 8. september

Sted: Håndverkeren

Tid: 17:30

PERFORMANCE: Dødsgnist og livsangst

Sight spesific Butoh performance m/Tove-Elena Nicolaysen

Tittelen på forestillingen er inspirert av et dikt av den norske kunstneren Ane Bartsad Solvang. Musikken er komponert av Magnus Vanebo. Arbeidet er direkte inspirert av Nicolaysens studie i psyco-fysisk integrational terapi, butoh dans, og Willhelm Reichs undersøkelser i forhold til mennesket og samfunnet.

“I tusenvis av år har dette kaoset hatt funksjonen av å psykisk undertrykke mennesket under de rådende forholdene i eksistensen, for å yte mest må man inkorporere den eksterne mekanisering av livet. Det har bidratt til å forankre den psykisk den mekaniserte og autoritære sivilisasjonen ved å gjøre mennesket uskikket til å fungere uavhengig av hverandre. Det moderne menneskets karakter struktur, som gjengir en seks tusen år gammel patriarkalsk autoritær kultur er preget av karakteristisk beskyttelse mot sin indre natur og mot den sosiale elendigheten som omgir ham. Natur og kultur, instinkt og moral, seksualitet og prestasjon blir uforenlig som følge av splittelsen i den menneskelige strukturen. MANNMENNESKET er fundamentalt et dyr. Dyr, til forskjell fra mannen, er ikke maskin-aktig, ikke sadistiske, deres samfunn, innenfor samme art, er langt mer fredelig enn menneskets. Det grunnleggende spørsmålet er da: Hva har degenerert menneske dyret til en maskin ” W. Reich

Varighet: 25 minutter

Gå til Tove-Elenas nettside

Fri adgang
Kjøp billett på Ticketmaster.no