Tirsdag 6. september

Sted: Bankkjelleren

Tid: 13:00

ULIKHETSCAFE: Christian Borch – Velferdstatens fremtid

Christian Borch - Velferdsstatens fremtid

I boka «Banalitetens tyranni» skriver Christian Borch at grunnlaget for dagens vanskelige situasjon ble lagt under markedsfrislippet for 30 år siden. Tilstanden har skapt økonomisk vekst, arbeidsplasser og fremskritt og fått opp farten i fattige land. Men den har også grovt forrykket styrkeforholdet mellom pengemakten og det demokratiske samfunnet. Ikke minst har den skapt en generasjon av individualister og egoister som har undergravd gamle dyder som solidaritet og sosial samvittighet

140,-
Kjøp billett på Ticketmaster.no