Protestfestival hele høsten

Det er bare å glede seg til årets protestfestival, for nå varer den hele høsten. I juli lanseres programmet samtidig som en ny utstilling åpner. 15. august blir det Osloprotest på Mono, 17. august Kick-Off på Lauras Coffee bar. Deretter er det bare å notere seg 30. august til 5. september og 8.-10. november. Inni mellom her blir det også plass til et arrangement 8. oktober. Kulturnatta er det i … Les mer…

Erik Byes Minnepris 2012: Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard får Erik Byes Minnepris 2012 for sitt mangeårige arbeid for barns rettssikkerhet i kriminalsaker i Norge. Hun var mor til et av de to ofrene for barnedrapene i Baneheia i mai 2000, og etablerte kort etter det Stine Sofies Stiftelse som senere har blitt en tydelig aktør både i norsk debatt om kriminalpolitikk og straffeprosess og i arbeid for forebygging av overgrep mot barn og unge. Stiftelsen … Les mer…