[ 16.07.2013 av becka 0 Kommentarer ]

Programmet 2013 lanseres på Lauras Coffee Bar

Onsdag 17. juli kl. 12 lanseres programmet på Lauras Coffee Bar, samtidig som den historiske utstillingen “Fra tusenårsskiftet til stemmerettsjubileet” åpnes. Samtlige plakater fra 14 år skal bl.a. stilles ut. Velkommen.

[ 06.04.2013 av becka 0 Kommentarer ]

Protestfestival hele høsten

Det er bare å glede seg til årets protestfestival, for nå varer den hele høsten. I juli lanseres programmet samtidig som en ny utstilling åpner. 15. august blir det Osloprotest på Mono, 17. august Kick-Off på Lauras Coffee bar. Deretter er det bare å notere seg 30. august til 5. september og 8.-10. november. Inni mellom her blir det også plass til et arrangement 8. oktober. Kulturnatta er det i slutten av september.

[ 10.09.2012 av becka 0 Kommentarer ]

Erik Byes Minnepris 2012: Ada Sofie Austegard

ada austegard

Ada Sofie Austegard får Erik Byes Minnepris 2012 for sitt mangeårige arbeid for barns rettssikkerhet i kriminalsaker i Norge. Hun var mor til et av de to ofrene for barnedrapene i Baneheia i mai 2000, og etablerte kort etter det Stine Sofies Stiftelse som senere har blitt en tydelig aktør både i norsk debatt om kriminalpolitikk og straffeprosess og i arbeid for forebygging av overgrep mot barn og unge. Stiftelsen og dets leder har også stilt seg i spissen for det nærmeste man kommer en offerpolitisk bevegelse i Norge.

 Resultatene av Austegards arbeid er formidable. I løpet av de tolv årene som er gått siden hun etablerte stiftelsen er det gjennomført en rekke lov- og forskriftsendringer som har styrket ofrenes rettigheter i straffeprosessen i sin alminnelighet og barns rettigheter i særdeleshet. Hun har gjort en stor innsats for å avsanne mytene om at det er hevnmotiv som ligger bak kravene fra ofre og etterlatte, og hun har bygget nettverk og fora som har avhjulpet den tidligere isolasjonen som ofre og etterlatte har følt.

Erik Byes Minnepris deles ut årlig på første dag av Christiansand Protesfestival til en person som «over en periode har framvist et uredd og brennende engasjement for å påvirke samfunnsutvikingen i positiv lei, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Vedkommende må ha framvist mot til å gå mot strømmen og de moteriktige standpunkt, til kompromissløst å kjempe for fred, rettferdighet og menneskeverd».

Byes døtre Ellen og Karen Bye delte ut prisen til Ada Sofie Austegard mandag 10. september kl 17 i Kilden, etter at barneombud Anne Lindboe hadde holdt en kort tale.