fvn.no: “Håp for Protestfestivalen”

http://www.fvn.no/kultur/Hap-for-Protestfestivalen-2208950.html “- Frontfigurene i Punktfestivalen (Erik Honoré) og Sørf (Kjetil Nordhus og Judit Premak) har gått inn med støtte. De er alle er opptatt av sitt, og vi er på en måte konkurrenter. Derfor varmer det at de nå står samlet rundt Protestfestivalen, sier Olsen”

Kommersiell vs offentlig støtte

En del politikere mener en festival skal klare seg sjøl etter så mange år. Det bør ikke gjelde Protestfestivalen, i den forstand det menes. I såfall blir festivalen kommersiell og kan ikke invitere hvem som helst eller ta opp hva som helst. Navnet Protestfestivalen er også kontroversielt for mange bedrifter, samt at en av “formålsparagrafene” om å være en festival “mot den ensporede markedstenkningen” da vil bli et problem. Da … Les mer…