Fredag 6. september, Kristiansand
[ 29.07.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

12:00 SAMTALE: FLYSKAM

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

 

(100,- inkl. alt i teltet fredag) Kjøp billetter

 

Stadig flere slutter å fly for å følge sine egne prinsipper i praksis – de tar klimautfordringene på alvor

«Det er veldig søtt at du er så engasjert». – Mens barna streiker for miljøet, gjør voksne narr av dem på sosiale medier, skriver avisen Vårt Land. Den svenske 16-åringen Greta Thunberg har satt i gang en folkeaksjon for at vi skal slutte å prate om miljøet og i stedet gjøre noe konkret. Som hun fortalte på Skavlan, organiserte hun skolestreik for å sette klimadebatten på agendaen under det svenske valget. Nå tar hun toget rundt i Europa for å tale verdensledere midt imot. Under klimaforhandlingene i Polen kalte hun verdensledere for hyklere.

«Flyskam» er et nytt begrep i Sverige og ble årets nyord hos «söta bror» i fjor. I Danmark kaller de det «klimaskam».

De svenske kristenlederne Peter Halldorf og Magnus Malm vil ikke lenger fly; de vil bidra til å redusere klimautslippene: «Ikke fordi vi tror at flyreiser er den primære årsaken til klimaforandringene. Men som et lite, konkret tegn på vår vilje til å bevege oss i en annen retning», skriver Halldorf og Malm i et brev til media. De vil ta sin tro på alvor. De vil ikke bare prate uten å handle.

Burde flere følge etter, eller går verden glipp av foredrag og ekte engasjement, som man aldri vil kunne følge opp på samme måten uten ved å ta fly? Og hvor mye hjelp er det egentlig i at noen få mennesker kutter ut flyreiser?

 

Samtale mellom

Kjell West, forfatter

Hildegunn Marie Tønnessen Schuff, forsker og politiker (MDG)

Hilde Lysengen Havro, debattleder i Nationen

Sven Henriksen, skuespiller, dramatiker og samfunnsdebattant

Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender

Dag Brekkan, markeds- og kommunikasjonssjef i Vy Tog Sør

Samtaleleder: Anders M. Tangen

Musikalsk innslag: Siri Byrkjedal

(100,- inkl. alt i teltet fredag)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019

 

Fredag 6. september, Kristiansand
[ 29.07.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

12:00 – 14:00 UNG PROTEST

VÅGSBYGD KULTURSENTER, KIRSTEN FLAGSTADS VEI 30

La oss leve for hverandre!

Framtida formes i fortida – Utenforskap ødelegger framtida. Hva skal til for at alle skal bli med i skoletida og i fritida? – Er du den som har føkka opp stemninga, eller er du den som joiner med alle? Må det serr seff være sånn at det er enten eller?

I byens gater finner vi et av landets tøffeste ungdomsmiljøer, skrev journalist Elise Kruse i en lengre reportasje fra Kristiansand i avisen Vårt land. Det er dette miljøet som bl.a. førte til at Jakob Hassan, som gikk på Fiskå skole, ble drept i desember 2016, og det er dette miljøet som kaller det å stjele en sykkel for en «liten dritt-ting». Samtidig hevder Lars Ivar Bratsberg, som er ungdomsrådgiver i Agder og Telemark bispedømme, at omtrent en tredel av byens ungdom går i det kristne ungdomsmiljøet i Q42. Må man være kristen eller spille fotball for å havne i rett miljø i
Kristiansand i dag?

Er du den snille, den pene, skulkeren, den dumme, den gode, den alle liker, den ingen liker? Forfatter og filosof Raoul Martinez beskriver boka «Frihet. Makt, kontroll og kampen for vår framtid», hvordan vi alle er en del av det store fødselslotteriet. Vi er uskyldige tilskuere til vår tilstedeværelse i verden helt fra fødselen av. Vi velger ikke å bli født, heller ikke hvilket miljø vi blir født i, ikke religion, ikke om vi blir født i et fredfullt villaområde eller i et krigsområde. Vi kan heller ikke velge om vi er glade eller ulykkelige, friske eller syke. Det meste handler om vår biologiske arv og det miljøet vi utsettes for.

Med dette for øyet, hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på hverandre? Og hva kan vi gjøre for at Kristiansand og skolen skal bli et bedre sted for alle?

Debattanter:

Stein Arve Graarud, ungdomspastor i Frikirken

Jolin Slotte, finlandssvensk forfatter

Ida Marie Høeg, professor i religionssosiologi UiA

Magnus Storm, YouTuber, blogger og gatemusikant

Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist

Mina Hadjan, stifter Røverradion

Erlend Segberg, kaptein på IK Start

Debattleder: Elise Kruse

Torsdag 5. september, Kristiansand
[ 29.07.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

21:00 SAMTALE: DEMOKRATI: Er demokratiet døende?

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATEN 2

 

(150,- inkl. bokpresentasjon) Kjøp billetter

 

«We live in a political world / Love don’t have any place / We’re living in times where men commit crimes / And crime don’t have a face» – Bob Dylan i «Political World» (Oh mercy, 1989).

I oktober 2018 sto spørsmålet «Is the democrazy dying?» over forsiden til det amerikanske tidsskriftet «The Atlantic». Magasinet mente at man i USA er besatt av lojalitet, angriper den frie pressen, polariserer og driver med konspirasjonsteorier. Yoni Appeltbaum skrev at demokratiet er blitt en «religion av mennesker som ikke har mye til felles». Ifølge Amy Chuva og Jed Rubenfeld hadde man for bare få tiår siden samme språk om urettferdighet og rettigheter. Både Martin Luther King og Black Panthers var tydelige på menneskelige konstitusjonelle rettigheter. I dag er rettighetene i seg selv blitt et spørsmål. Bare 30 prosent av amerikanere født i 1980-åra mener at det å leve i et demokrati er essensielt, sammenlignet med 72 prosent av dem født i 1930-åra. Hvorfor har det blitt slik?

Vil demokratiet forsvinne som styreform? Mange trekk i tiden avspeiler demokratiets sårbarhet. Donald Trump utfordrer det politiske etablissementet i USA og setter kampen mot den globale oppvarmingen i fare. I Europa har brexit skapt usikkerhet.

Kaia Storvik, leder i Tankesmien Agenda, skrev i VG at «noe er i ferd med å ta fra oss demokratiet. Og det skjer nesten uten at du merker det. I Polen har regjeringen vingeklippet både domstoler og pressen. Tyrkias president øker egen makt gjennom grunnlovsendringer, og begår alvorlige brudd på minoriteters rettigheter og ytrings- friheten. I USA angriper og undergraver presidenten demokratiske institusjoner og strammer inn reglene for stemmegivning, mens
han kontinuerlig svekker tilliten til kritiske medier, forskning og fakta». Storvik mener Norge også har utfordringer: «Vi har utfordringer med innvandring. Og vi har kompliserte og teknokratiske beslutninger som mange opplever fremmedgjørende».

Christian-Marius Stryken, partner i rådgivningsselskapet Panor Public Affairs og tidligere politisk journalist, skrev i Samtiden at «Demokratiet er ikke sikret en gang for alle verken i Polen, Ungarn, USA eller her hjemme. Kapitalisme og markedsøkonomi skaper ikke alltid demokratier». Eller som han også sa: «Med Trump i Det Hvite Hus fremstår Bush-epoken i dag som en nesten vakker og svunnen tid».

Kan faretegnene for demokratiet ha sammenheng med at avstanden til andre verdenskrig er blitt større; at det er stadig færre igjen som opplevde den?

Hvilken rolle spiller internett med dets muligheter for å påvirke meningsbildet? Må vi erkjenne at mennesket er flokkdyr, og at internett samler oss rundt rådende meninger og enkle løsninger? Hva betyr det at vi har mindre direkte kontakt med hverandre og heller kommuniserer via sosiale medier og har flyttet store deler av den politiske debatten til disse kanalene?

Andre vil si at når Donald Trump fremdeles sitter som president i verdens mektigste land, til tross for at han er upopulær både der og i resten av verden, er dette ikke bare et tegn på at demokratiet kan gå i oppløsning, men også et bevis på at det finnes et snev av håp. Han ble tross alt stemt fram av amerikanere som opplevde at de ikke var blitt hørt. De to danske forskerne Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning har skrevet boka «Demokrati i krisetid», der de hevder at demokratiet ikke vil bryte sammen, fordi dagens populister aksepterer å arbeide innen demokratiets rammer, mens mellomkrigstidas kommunister og fascister var åpent antidemokratiske. Er det faktisk slik Tina Bai skrev i Klassekampen om vår bruk av internett: «Når menneskeverdet blir krenket, stiller demokratiet opp».

Samtale mellom

Kjell Magne Bondevik, tidligere norsk statsminister

Hilde Sandvik, journalist og grunnlegger av Broen.xyz

Pär Stenbäck, tidligere utenriksminister, president i Røde kors og forfatter

Fredrik Virtanen, mangeårig journalist i svenske Aftonbladet

Debattleder: Magne Lerø

 

OUTTRO: FILM: LITTLE BOY

Den 6. august 1945 sto solen opp to ganger over Hiroshima. Den første solen brakte en ny dag. Den andre oppsto da atombomben Little Boy detonerte.

Spilletid: 5 min. Regi: Kristian Pedersen

(150,- inkl. bokpresentasjon)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019

Torsdag 5. september, Kristiansand
[ 29.07.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

18:30 DEN STORE VERDIDEBATTEN

FOAJEEN, COMFORT HOTEL, SKIPPERGATA 7-9

 

(150,- inkl. duell) Kjøp billetter

 

20 + 20: Verdikommisjonen ville vært tjue år i år. Nordens Verdifestival (Protestfestivalen) arrangeres for tjuende gang – vi spør om norske verdier har fått dårligere kår. Må bi mobilisere for en andreomgang?

Kjell Magne Bondevik opprettet som statsminister Verdikommisjonen. Hovedmålet var å bidra til «en bred verdimessig og samfunnsetisk mobilisering for å styrke positive fellesskapsverdier og ansvar for miljøet og fellesskapet». Det ble ifølge mandatet ansett som viktig «å motvirke likegyldighet og fremme personlig ansvar, deltakelse og demokrati». Protestfestivalens mål var og er å bekjempe avmakt og likegyldighet; den hadde med seg både Verdikommisjonen og «Forum for systemdebatt» som samarbeids- partnere det første året. Hvor står verdiene i dag, tjue år etter?

Er vi blitt mer verdibevisste? Eller tilsier utviklingen i Norge at vi hadde trengt en ny verdikommisjon i dag?

Debattanter:

Kjell Magne Bondevik, tidligere statsminister og «Verdikommisjonens far»

Kristian Hagestad, rådsleder i Protestfestivalen

Reidar Almås, forsker og professor i regionalpolitikk og medlem av Verdikommisjonen

Henrik Syse, filosof og forsker

Unni Wilhelmsen, artist og medlem av Verdikommisjonen

Debattleder: Karen Kilane

Musikalsk innslag: Hallvardson synger Kristofferson

(150,- inkl. duell)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019

Torsdag 5. september, Kristiansand
[ 29.07.2019 av Alf Otto Fagermo 0 Kommentarer ]

17:30 DUELL: VERDIER

FOAJEEN, COMFORT HOTEL, SKIPPERGATA 7-9

 

(150,- inkl. verdidebatt) Kjøp billetter

Hva er norske verdier, og hvorfor er det så viktig å beholde dem?

Samtale mellom statsviter/skribent Asle Toje og statsviter/skribent Torgeir Larsen. Denne samtalen startet som en «krangel» mellom de to i magasinet Samtiden. Nå har Protestfestivalen samlet dem.

I sitt essay «Lille konsensusland, hva nå?» hevdet Larsen at Toje er målbærer av et syn som går ut på at det særegne ved norsk kultur er knyttet til majoritetsbefolkningen som «etnisk norsk». At etniske nordmenn kan komme i mindretall, ser Toje som en «akutt utfordring for norsk kultur», hevdet Larsen.

Toje skrev dette i sitt motsvar: «Det er en sannhet viden kjent at debatter om norske verdier fører ingensteds hen. Grunnen til dette er at vi snakker om verdier når vi mener kultur. De vanligste defini- sjonene av verdier betoner vanligvis disse som «prinsippene som hjelper deg med å bestemme hva som er riktig og galt, og hvordan du skal handle i ulike situasjoner».

Torgeir Larsen har tidligere vært stabssjef for NATOs generalsekretær, Norges ambassadør i Spania og kommentator i Dagbladet. Statsviter og skribent Asle Toje er utenrikspolitisk forsker, tidligere forsknings- direktør ved Det Norske Nobelinstitutt, fra 2018 medlem av Den norske Nobelkomite; han er fast kommentator i Klassekampen, Bergens Tidende, Dagens Næringsliv og =Oslo.

 

Asle Toje

Torgeir Larsen

Samtaleleder: Anders M. Tangen

(150,- inkl. verdidebatt)

Kjøp billetter

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2019