Dag Terje Andersen

Stilling:
Politiker

Dag Terje Andersen er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og leder i dag Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han har tidligere vært stortingspresident i perioden 2009 til 2013, arbeids- og inkluderingsminister (2008-2009), næringsminster (2006-2008) og landbruksminister (1996-1997). Andersen har også vært andre nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen (2013-2017), medlem av Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen (2009-2013), leder av Kommunal- og forvaltningskomiteen (2005-2006) og leder av finanskomiteen (2000-2001). Han har tidligere jobbet som smelteverksarbeider (1977-1979) og mellom 1979 og 1992, samt i 2002 som skogsarbeider. I 2002 fikk han dessuten Eidvolds Værks skogpris for sitt arbeid for skogbruket i Norge.