11:00 MARKERING/BLOMSTERNEDLEGGELSE: «Det var vår egen jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt»

SNADDERKIOSKEN, TANGEN 1

Kort tale og blomsternedleggelse ved

Åse Kleveland.

Tove Bøygard synger «Vår Herres Klinkekule»

Lars Klevstrand synger også.

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020