12:00 FILM: Fengslet og forlatt

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

 

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

I kjelleren på Ila fengsel sitter de sykeste og farligste innsatte i Norge. Soningsforholdene bryter med artikkel 3 i Den europeiske menneskeretts-konvensjon: «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller ned-verdigende behandling eller straff.» Rettspsykiater Randi Rosenqvist kjemper for deres menneskeverd.

«Fengslet og forlatt» viser hvordan alvorlig psykisk syke innsatte blir sittende på langvarig isolasjon i fengsel, noe som gjør dem sykere og farligere. Sikker-hetspsykiatrien har ikke plass til dem, og fengselet har ikke andre muligheter enn å isolere dem. Dette har vært et problem siden 80-tallet, og svært lite har blitt gjort for å løse dette fra politisk hold.

Sivilombudsmannen og Europarådets torturkomité har kritisert hvordan psykisk syke blir behandlet i norske fengsler, og påpeker at bruken av langvarig isolasjon har forverret tilstanden til alvorlig psykisk syke innsatte. Hva er løsningen for denne gruppen? Hvordan kan vårt samfunn sikre at deres menneskeverd blir ivaretatt?

Utgivelsesår: 2018. Språk: Norsk. Regi: Katja Høgseth. Spilletid: 53 min. Aldersgrense: 9 år.

 

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020