12:00 FILOSOFIKAFEEN JAHN TEIGENS MINNE

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

 

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

12:00 Samtale om borgerlønn

Har korona-krisen gitt oss enda flere argumenter for innføring av borgerlønn?

«Jeg kunne aldri gjort noe jeg ikke brenner for», sa nylig avdøde artist og venn av Protestfestivalen, Jahn Teigen . Men slik er ikke samfunnet. Ikke alle kan klare å skaffe seg sin egen jobb og da er man av og til avhengig av å ta den jobben vi har. Hvilke utfordringer ligger i det å jobbe med noe man ikke trives med og kanskje hater? Og har korona-krisen vist oss at arbeid er sårbart, at mange kan miste jobben uten at vi har skyld i det selv. Vi får kanskje ikke noen ny? Og hva når arbeidsplassene fylles opp med roboter eller et digitalt samfunn gjør det meste av jobben?

 

Samtale mellom

Anja Askeland, rådgiver hos BIEN Norge

Ingeborg Eliassen, medlem av Investigate Europe

Sigrun Aasland, nestleder Tankesmien Agenda

Kalle Moene, økonom og professor

Samtaleleder: Anders Tangen

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

 

13:00 LIVET – hva er meningen med det?

Hva er poenget med å fortsette å leve, når vi allikevel skal dø til slutt? Er livet meningsløst? Trenger et meningsfylt liv forankring i en religion? Er meningen med det hele å oppnå lykke? Er det nok bare å oppleve mening, eller må det noe mer enn bare opplevelsen til? Varierer meningen med livet fra individ til individ, eller er det mulig å enes om hva det er? Hvor er det blitt av vår
samvittighet for vår neste, for jorda, for de nærmeste og for Gud?

Spørsmålene er mange, men panelet her skal forsøke å besvare de spørsmålene Einar Duenger Bøhn stiller i sin bok «Meningen med livet». Bøhn er professor i filosofi ved Universitetet i Agder.

 

Samtale mellom

Elisabeth Smith, tidligere fylkesleder Human-Etisk Forbund

Einar Duenger Bøhn, filosof og forfatter

Carl Tollef Solberg, filosof, postdoktor og lege

Claudia Scott, artist og låtskriver

Samtaleleder: Anders Tangen

Musikalsk innslag: Tove Bøygard

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020