14:00 SAMTALE – Den suicidale kraft: Jens Bjørneboe og Tove Ditlevsen

TRIZTAN-TELTET, ØVRE TORV

 

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

Hva er det som gjør at kunstnere ofte har en voldsom energi og kreativ kraft den siste tiden de lever? Ofte er selvmordet forbundet med rus i en eller annen form.
«Rus og alkohol knyttet til kunstnere har vært romantisert,» skriver Marianne Bjørneboe i et essay i Klassekampen. Nini Stoltenberg, som døde etter lang tid som avhengig, fortalte etter en deltakelse på Protestfestivalen at man måtte skrive dikt for å bli akseptert som stoffavhengig. Bjørneboe skrev dikt. Tove Ditlevsen skrev dikt. Piller og alkohol var en del av hverdagen og frustrasjonen deres. Ifølge Vigdis Hjorth, som skrev et essay om Tove Ditlevsen, ville hun drikke seg i hjel, og hun skrev en kronikk om hvordan hun arbeidet med saken. Jens Bjørneboe og Tove Ditlevsen avsluttet begge livet i 1976.

 

Samtale mellom

 

(100,- Teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020