17:00 SAMTALE: Sykehjem for demente – dødens forværelse?

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Er dagens sykehjem et verdig sted for et økende antall av demente?

Over 77 000 mennesker i Norge har demens. Antallet vil dobles i løpet av de neste tiårene, dersom det ikke kommer en effektiv behandling. Mange av de demente havner etter hvert på sykehjem.

Når man gradvis mister hukommelsen, mister man fotfestet. Man blir 100 prosent avhengig av andre. Så «lander» man på et ukjent sted som er helt ulikt eget hjem. Hvorfor utformes sykehjemmene så langt unna det hjemlige som det er mulig å komme? Må vi akseptere at vi som demente må ende livet på et hvitmalt sykehjem med lange korridorer og linoleumsgulv? Må vi akseptere innesperring med få muligheter for oppleving av uteluft, fordi be-manningen er så lav? Må vi akseptere å leve resten av livet i ei sykehjemseng som mange allerede har trukket sitt siste pust i, til det blir vår tur?

Livet på et sykehjem består mye av å sitte og stirre ut av vinduet, når man da ikke spiser – som regel til underlige tidspunkt – mat med dårlig rykte og det lite besnærende navnet «sykehjemsmat.» Hvorfor har institusjonene ikke en gang råd til eget kjøkken, når ernæring er så avgjørende for helsa?

Én av ti sykepleiere forteller at eldre blir liggende for å dø. I Norge er vi imot aktiv dødshjelp, men er det slik at sykehjemmene bedriver passiv dødshjelp i stor skala?
Sykehjem er et sårbart sted å være for sårbare mennesker. Under koronakri-sen er tusenvis av eldre blitt smittet på sykehjem i en lang rekke land. Hvor klokt er det å «oppbevare» de mest sårbare på sykehjem?

Vil det være bedre å få en siste pille eller sprøyte, fremfor å avslutte livet på sykehjem, slik de i dag er utformet og fungerer? Må vi finne oss i at de som har bygget opp velferdsstaten og gjort oss til verdens rikeste land, skal avslutte livet slik det i dag skjer på norske sykehjem?

 

Samtale mellom

Kari Henriksen, stortingsrepresentant Ap

Per Arne Dahl, biskop emeritus

Marianne K. Bahus, førsteemanuensis ved UiA

Vibeke Lohne, professor i sykepleie

Anita Vatland, leder Pårørendealliansen

Samtaleleder: Lena Ronge

Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020