18:00 DEBATT OM ALDERISME – Er de gamle eldst eller bare gamle?

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Skjøvet ut av arbeidslivet, glemt av mediene, latterliggjort i samfunnsdebatten, stemplet som en byrde av økonomene og tvunget til å bruke sine siste leveår til å lære seg nettbank og oppdatere Java; er det sånn vi skal behandle de gamle i 2020?

Andelen arbeidsgivere som er enige i at eldre er like gode arbeidstagere som yngre, har sunket de siste ti årene. Andelen som kan tenke seg å ansette en eldre søker, har også sunket. Arbeidstakere i alle aldre sier de foretrekker en kollega under 30 fremfor en over 60. I Sverige var 55 år grensen for når man fikk jobb, men ifølge SVT er grensen på full fart mot 40 år. Er det akseptabelt? Og hvilke konsekvenser får det, når fremtiden trues av for få fødsler og for mange eldre?

Sissel Grans kamp for de eldre gjennom en serie essays i Morgenbladet har skapt ny debatt om det å bli gammel i dag. I indianerstammer var det de gamle som hadde siste ordet, og dem man spurte om råd. I dag får man inntrykk av at det er snudd på hodet. De gamle skyves ut av arbeidsmarkedet og lederstillinger til fordel for de unge. Gjør samfunnet rett, når eldre arbeidstakere gjemme vekk ved intetsigende arbeid inntil de forsvinner inn i pensjonisttilværelsen?

Under koronakrisen har det å være isolert i karantene eller isolasjon vært en spesiell erfaring for folk i alle aldersgrupper. Men for mange eldre er dette hverdagen i hjemmet eller på institusjon. Og under pandemien har de i sin ensomhet også hatt økt dødsrisiko.

I programmet Trygdekontoret spurte programleder Thomas Seltzer om alderisme er en slags rasisme mot eldre, og om den finnes i Norge. «Ja, det er helt opplagt,» svarte Christian Vennerød (74).

 

 

Debattanter:

Gunhild Hagestad, professor emerita UiA

Per Erik Solem, aldersforsker, Oslo Met

Runar Bakken, dosent ved Universitetet Sørøst-Norge

Vibeke Lohne, professor i sykepleie

Gisle Meininger Saudland, stortingsrepresentant FrP

Debattleder: Anders Tangen

Musikalsk innslag: Rebekka Lundstrøm

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020