18:30 DEBATT OM KAPITALISME

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Må vi avskaffe kapitalismen for å redde demokratiet?

 

«Kapitalismen er en massakre. Men vi er levende, og vi kan ende kapitalis-men,» skriver den danske forfatteren Asta Olivia Nordenhof i romanverket «Scandinavian Star – penge på lommen». Jon Hustad skriver i Dag og Tid at kapitalismen ikke fungerer godt lenger. Ifølge seniorforsker Nina Witoszek går det mot en demokratisk krise og vending mot autoritære ledere. «Det vil igjen lede til en ny kamp for demokratiet,» sier hun. Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt beskriver de fire store utfordringer i vår tid: Teknologisk revolusjon, kapitalismens utfordringer, samt klima- og demokratikrise. Og hun mener alt henger sammen.

Professor og forsker ved Universitetet i Connecticut, Peter Turchin, sier at det er fire faktorer som sender et samfunn ut i krise: «Økonomi som stagnerer, økende ulikheter mellom grupper, en svakere stat som folk mister tilliten til; og en voksende elite som kjemper innbyrdes om makten. «En av årsakene til uro er økende ulikhet mellom samfunnslagene og utarmingen av middel-klassen. Derfor må vi omstille økonomien så overskuddet blir likere fordelt enn i dag,» hevder han.

«Hvor mye ulikhet tåler demokratiet?» spør Kjetil Jacobsen i Morgenbladet i et essay om Thomas Pikettys nye bok «Kapital og ideologi», som kommer ut i år. Hvorfor er det rimelig eller akseptabelt at noen bor godt og andre elendig, at noen betaler leie mens andre mottar leie, at noen vasker møkk, mens andre seiler på fjorden? Piketty analyserer og gjør rede for hvordan ulikheten har utviklet seg, for undertrykkerne og for de undertrykte.

Økonomen Ha-Joon Chang, professor ved Cambridge Universitetet i Stor-britannia, skrev bestselgeren «23 ting man fortier om kapitalismen». Til den danske avisen Politiken sier Chang at vi har stø kurs mot en ny finanskrise og bør være bekymret, for den vil bli verre enn den siste og vanskeligere å komme seg ut av. Han tegner en verdenskrise der «markedet går i sjokk, og investeringer faller til jorden. Millioner av mennesker verden over står plut-selig uten jobb, og familier må flytte fra sine hjem.» Chang forklarer grunnen: Kapitalismen vil alltid løpe inn i kriser, når den ikke reguleres nok.

Han er ikke antikapitalist: «Jeg ønsker å få kapitalismen til å arbeide for oss, men jeg anser det for å være den beste måte å ødelegge kapitalismen på å fortsette denne frimarkedskapitalisme. Det vil lede til demagoger og opp-rør,» sier Chang i intervjuet med den danske avisen.

Den danske juristen og politikeren Peter Hummelgaard, som skrev boken «Den syge kapitalisme», sier: «Kapitalismen har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom og gjort vårt samfunn rikere, men nå øker ulikheten. De store bankene ser ikke ut til å ha lært av finanskrisene, og grådighetene stortrives igjen.» Han mener kapitalismen er blitt syk, og at det handler om politiske valg: «Det trengs en ny sosial kontrakt mellom gruppene som ønsker sosiale fremskritt og et mer rettferdig samfunn, hvis ikke middelklassen skal uthules og populismen fortsette sin fremmarsj.»

Samfunnsøkonom Eric Nævdal skriver i Klassekampen at de som har høy formue fra før, har blitt rikere. Mye rikere! De rikeste ti prosentene av befolkningen, klarte å karre til seg 122 prosent av den samlede økningen i husholdningenes formue i 2018.

Vi spør: Er det mulig å endre kurs? Hvis kapitalismen skal fortsette som verdensordning, kan man forhindre at den blir «syk» og skadelig både for millioner av mennesker, for demokratiet og for jorda vi bor på?

 

Debattanter:

Sigrun Aasland, nestleder Tankesmien Agenda

Martin Svedman, lyriker og samfunnsøkonom

Linn Stalsberg, journalist og forfatter

Kalle Moene, økonom og professor

Klaus Riskær Pedersen, partileder Borgerlisten (E)

Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H)

Debattleder: Anders Tangen

Musikalsk innslag: Claudia Scott

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020