20:00 DEBATT OM SÅRBARHET

BYGLAND KULTURSCENE, BYGLAND SENTRUM

 

(200,- for begge arrangement i Bygland) Kjøp billetter

Har Norge stolt seg blind på at olje og rikdom vil sikre oss? Har korona-krisen blottlagt vår sårbarhet og avhengighet av verden rundt oss?

Var vi blitt satt i karantene for 40 år siden, hadde folk hatt kunnskap om hvordan de skulle klare seg uten sikkerhetsnett, hvis systemet og staten sviktet. Siden da har vårt land og folk stelt seg sånn at vi ikke klarer oss, når det oppstår en alvorlig krise. Dette skriver journalist og nestleder i ForFinnmark Torill Olsen, i Nationen: «Jeg skal ikke forskjønne fortiden, det irriterer det urbane og moderne mennesket. Men jeg kan ikke la være å pirke i den manglende kunnskapen folk har om å klare seg selv når de trygge rammene blir borte», mener hun og påpeker at før hadde de «fisk og kunnskap til å fange den, sløye den og konservere den uten kjøle- og fryseskap. De hadde sauer, høns og tilgang til reinkjøtt, og kunne slakte og bruke dyret til mat og klær. De hadde bær de lagde syltetøy av, og de dyrket potet, kålrot og gulrot som lå i kjelleren vinteren igjennom. Og de hadde kyr som ga dem melk, fløte og rømmekolle. De hadde brensel og tre og torv og kunnskap til å bygge hus og gammer.»

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik viser i samme avis til hvor viktig norsk matproduksjon er i kriser: «Det kan komme nye kriser som i større grad enn denne vanskeliggjør import av matvarer. Norge har ligget på i underkant av 50 prosent i selvforsyningsgrad de siste årene, noe som er blant de lavere andelene blant land i hele verden.»

Finland er det landet i Norden som har sterkest samfunnsberedskap, noe som kan ha sin bakgrunn i historien som en krigsherja nasjon. Har Norge noe å lære av våre naboer i øst?

Per Olaf Lundteigen tror korona-viruset vil bli før- og etter-punkt i synet på selvforsyning. Klassekampen skriver at Norge står uten beredskapslager for korn. Vi har gjort oss avhengig av verdenshandelen i krisetid. Tidligere har det blitt ropt varsko om mangelen av norsk matjord. Vi har overlatt til tre-fire matkjeder å forsørge oss med all mat.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad bekrefter at Norges matvaresikkerhet er basert på at handelen går som normalt.

En debatt mellom

Reidar Almås, forsker og professor i bygdesosiologi

Kathrine Kleveland, leder Nei til EU

Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant Sp

Yngve Årøy, fylkesberedskapssjef Agder

Svenn Arne Lie, statsviter og forfatter

Debattleder: Camilla Høy

 

(200,- for begge arrangement i Bygland) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.