21:00 DEBATT OM NYLIBERALISME

MAX VOLUME, CLARION HOTEL ERNST, RÅDHUSGATA 2

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

Nyliberalisme – en kreftsvulst i velferdssamfunnet? Kan pandemien kurere svulsten?

Når Linn Stalsbergs bok «Det er Nok Nå – Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur» blir en bestselger, er det kanskje fordi hun har satt ord på noe som vi ikke har visst hva var. Nyliberalismen har ingen moral utover lojalitet til konkurransen. Menneskerettigheter, likhet, fordeling av goder, fagbevegelse, velferd, bærekraft, naturvern; ingenting av dette bryr den seg om. I 40 år har vi levd og åndet for nyliberalismen. Psykologer snakker om «nyliberal psyke», en konsekvens av at vi stadig testes, telles og måles. Når alle problemer skal løses av hver og en alene i et såkalt fritt marked, blir kollektive løsninger vanskelige. Vi står tilsynelatende maktesløse overfor vår tids største utfordringer; klimakrisen, ulikheten i verden og ensomheten mange kjenner på.

Ifølge Stalsberg skaper nyliberalismen også psykisk uhelse. «Vi er de mest ensomme mennesker som noensinne har levd», hevdet forfatteren og kul-turkritikeren Mark Fisher som i depresjon tok sitt eget liv i 2017. Mennesket har alltid levd i grupper. Vi trenger meningsfulle jobber, et lokalsamfunn, venner, andre verdier enn penger og ting. Vi trenger nærhet til naturen, og vi trenger å føle at vi er respektert og viktige. Vi trenger å få vekk skammen vi lever med over urett som er begått mot oss.

Sandra Lillebø skrev i sin anmeldelse av boka til Stalsberg: «Ikke bare har nyliberalismen endret måten vi organiserer økonomien og livsgrunnlaget på. Den endrer også oss, i kropp og sinn, på en slik måte at det ikke er så lett å forestille seg alternativer, selv når det er det vi vil mest av alt.»

I offentlig sektor kalles nyliberalismen New Public Management (NPM). For første gang på flere tiår går nå ledende politikere i Arbeiderpartiet ut mot NPM. Det vil si, ikke helt; ikke som Senterpartiet og SV, som vil avvikle hele modellen. Så langt vil ikke Støre gå. Men byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), beskriver NPM slik: Markedsprinsipper erstatter politisk styring; det innebærer i praksis privatisering av offentlig sektor. Øyvind Andresen skriver i Fædrelandsvennen at drivkraften i den nyliberale skole er hard konkurranse på alle nivåer; mellom elevene, mellom lærerne, mellom skolene og mellom regionene. Men redaktør for Stat & Styring Arild Aspøy tror ikke NPM er hovedproblemet: «At raseriet mot NPM er så intenst i Norge i dag, nesten 30 år etter at dette akademiske begrepet ble brukt for første gang, er smått utrolig, og litt deprimerende.»

Ingrid Nyhus skrev i et innlegg på Facebook om hva nyliberalismen er: «Den er lufta vi puster i. Den er måten vi snakker på, tenker på, drømmer på. Nyliberalisme er reklame, forbruk, en ny sjef på jobben som snakker om New Public Management og bruker engelske ord vi ikke forstår, nyliberalisme er den stadig økende trenden med tester og prøver på barneskolen, nylibera-lismen er 13-åringen som er bekymret fordi hun ikke har fått sekser på siste prøve, nyliberalisme er pasienter som plutselig kalles «brukere», nylibera-lisme er når mennesker blir «varer» og verdien måles i «følgere» og «likes», nyliberalisme er tidsånd, nyliberalisme er stemmen inni oss som sier oss at enhver situasjon skal maksimeres, nyliberalisme er et økt «ubestemmelig» stress, er selvhjelpsbøker og fulltegna mindfulness-kurs, nyliberalisme er å forstå depresjon utelukkende som «lavt serotonin-nivå», nyliberalisme er å vise frem sin suksess i form av ting osv, osv.»

Nyhus avslutter med spørsmålet «Hvorfor gidder vi det her?» Den utfordrin-gen følger vi opp i denne debatten. I tillegg stiller vi spørsmålet om pandemiens avsløring av utilstrekkeligheten til nyliberalistiske idéer og NPM under krisen kan få flere til å innse systemets iboende djevelskap.

 

Debattanter:

Linn Stalsberg, journalist og forfatter

Anja Askeland, rådgiver hos BIEN Norge

Kalle Moene, økonom og professor

Torbjørn Røe Isaksen, arbeids- og sosialminister (H)

Tore Nyseter, sosionom og forfatter

Debattleder: Harald Eikeland

Musikalsk innslag: Claudia Scott

 

(250,- for hele kvelden) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2020