11:00 NORDISK VEKKELSESMØTE

SALEM MISJONSMENIGHET, INDUSTRIGATA 28

Midt i et økende kaos i verden, i et Norden uten Gud, i et sekulært samfunn, mener mange kristne at verden – og særlig Norden – trenger en ny vekkelse. Amerikanske Rhonda Mathisen har skrevet boka «Vekkelse» og maner til åndelig oppvåkning og endetids-forkynnelse hun mener vil muliggjøre en åndelig høst av frelse, gjenopprettelse og utbredt bevissthet om Gud.

«Er det håp om vekkelse i den vestlige verden i det 21. århundret, eller er tiden for store vekkelser over? Den vestlige kulturen er preget av åndelig opprør. Umoral, perversjoner, avhengighet, vold, oppløsningen av familier, terrorisme, kynisk politisk renkespill, økonomisk ustabilitet og fiendtlige religioner truer vår kirke og samfunnet slik vi kjenner det. Har menneskene glidd så langt bort fra Gud at vekkelse er umulig?» skriver Rhonda og medforfatter Wes Adams.

Oversettes av: Elisabeth Mork
Musikk: Anita Hernes og Tom Magnussen

 

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021