12:00 SAMTALE: AKTIV DØDSHJELP

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

Er det tid for å åpne opp for et slikt tilbud til lidende mennesker i de nordiske landene?

«Som lege har jeg vinglet, jeg startet studiet mitt med å være for. Jeg var hellig overbevist om at i enkelte tilfeller så er retten til å avslutte livet noe som enkeltmenneske må få lov til å bestemme selv. Etter noen år med klinisk erfaring er jeg blitt mer delt. Er mer delt, mer skeptisk,» skrev legen Kathrine Hald i en kronikk i Fædrelandsvennen.

Morten Magelssen har redigert boka «Dødshjelp i Norden, etikk, klinikk og politikk» sammen med lege Morten Horn og Daniel Joachim H. Kleven. De er mot aktiv dødshjelp. De hevder de måtte få boka ut for å ruste seg til en kamp som vil komme. Mens majoriteten av den norske befolkningen er positive til dødshjelp, vil ikke flertallet av legestanden eller de politiske partiene (med unntak av FrP) gå inn for legalisering. I fjor utgav Ole Martin Moen og Aksel Braanen Sterri boka «Aktiv dødshjelp – etikk ved livets slutt». Der redegjør de to filosofene for og mot spørsmålet om legalisering. De tar avslutningsvis til orde for at aktiv dødshjelp bør tillates – og skisserer så en modell for hvordan det kan se ut. Dag og Tid er én av flere aviser som har tatt opp temaet.

 

Samtale mellom

 

Samtaleleder:

Hilde Kristin Dahlstrøm

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021