12:00 SAMTALE: JUGOSLAVIA I NORSKE HJERTER

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

Refleksjoner 30 år etter sammenbruddet

I 2021 er det 30 år siden Jugoslavia gikk i oppløsning. I september 1991 pågikk de brutale kampene om Vukovar, som ble en øyeåpner for verdens-samfunnet om hva som var i ferd med å skje og et varsel om hva som videre kunne komme. I løpet av 1991–92 brøt fire delrepublikker ut av den sosialistiske føderalstaten Jugoslavia og ble selvstendige stater. Seinere skulle også Montenegro og Serbia bli egne land, og Kosovo skulle bryte ut av Serbia. I 2021 er det videre 20 år siden tidligere president Slobodan Milošević i Serbia først ble arrestert og så utlevert til Haag-domstolen.

Norge hadde gjennom nesten førti år fra tidlig 1950-tall en nær kontakt og et bredt samarbeid med Jugoslavia. Mange aktører var på banen; politisk ledelse, arbeiderbevegelsen, helsevesen, folkebevegelser, kulturorganer, yrkesorganisasjoner, reiseliv og bedrifter. Forholdet mellom de to landene var ikke bare spesielt i europeisk sammenheng. Det var nærmest naturstridig. Den ene parten var et sosialdemokratisk land og NATO-medlem, den andre parten en kommunistisk ettpartistat styrt av en landsfader på livstid.
Hva var bakgrunnen for det spesielle forholdet mellom Norge og Jugoslavia? Hva står igjen av denne relasjonen i dag? Hvorfor gikk Jugoslavia i oppløsning? Hva er den aktuelle situasjonen i de de sju eks-jugoslaviske landa?

Kristian Hagestad, har i mer enn femti år fulgt utviklingen i Jugoslavia og de nye landa som er kommet; bl.a. gjennom et stort antall reiser i området. I høst er han på markedet med en ny bok om «Landet som var og landa som kom». Innholdet vil kunne nyansere det bildet som mange sitter med om Jugoslavia, om hva som skjedde på 1990-tallet, og hva som siden har hendt.

Innledende kåseri ved historiker og mangeårig journalist i Aftenposten Ulf Andenæs og tidligere fylkeslege i Vest-Agder Kristian Hagestad

Samtale mellom

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021