12:00 SAMTALE: LA OSS BLI KJENT MED SØREN KIERKEGAARD

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

Hva har Søren Kierkegaard å fortelle oss i dag?
Om livet, om døden – en samtale mellom

 

Samtale innledet av Ingelin Lossius-Skeie.

 

Vi har aldri hatt så mye bruk for Kierkegaard, sier filosof ved Silkeborg biblio-tekene Lise Søelund. I sin bok «En håndfuld eksistensielle vilkår – Kierkegaard mer relevant end nogensinne» gir hun en guide til hvordan den danske filosofens tanker om selvets eksistensielle vilkår kan brukes av et moderne menneske med Facebook blues. Det kan være vanskelig å eksistere for et menneske i et samfunn under stor forandring, hvor vi hver og en er gjort ansvarlige for vår egen lykke og hele tiden blir stilt overfor en rekke valg, sier den danske Kierkegaard-eksperten.

Å lese Søren Kierkegaard er ei sterk støtte, sa Vigdis Hjorth. Forfatteren møtte filosofens tankeverden på Institutt for Idehistorie seint i 70-åra, som ung kvinne på leiting etter en dypere, egentlig identitet.

Søren Kierkegaard (1813-1855) var teolog, filosof og psykolog. Han regnes som den fremste nordiske filosofen, som far for eksistensialismen og som den førende kristne filosofen. Han har mye å si om angst, ondskap og meningen med livet. Blant kjente sitater er: «Livet kan bare forstås baklengs, men det må leves forlengs», «Hva er angst? Morgendagen», «Det er et hvert menneskes plikt å ha et kall» og «Det å ikke ha noen mening, er også å velge, for hvis man ikke selv har en mening, gir man andres meninger større spillerom».

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021