13:30 SAMTALE: DE TRE STORE MATVAREKJEDENE – Et farlig trehodet troll som utnytter forbrukerne?

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

«Lavpriskjedene hjernevasker oss», skriver satiriker og forfatter Dagfinn Nordbø i VG. Han kritiserer et samfunn der «dagligvarekongene bader i milliarder og ler hele veien til Sveits, mens vi er blitt fremmedgjort for vår egen mat». Maten vi putter i oss er vår «bensin», om den ikke er bra, begyn-ner kroppen å krangle. Likevel har vi laget et frislipp der noen få matvare-konger med vekst som drivkraft skal gi oss all maten vi putter i oss. Nordbø frykter det er for sent å snu, fordi vi allerede er blitt priszombier. Samtidig hyller han en ny bevegelse som kalles Reko-ringer, der bøndene selger sine produkter direkte til kundene. Norsk Bonde- og Småbrukarlag forteller at «REKO betyr Rettferdig konsum. Det er et handelsfenomen grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Salgsfenomenet har ingen mellomledd og produsenten får 100 prosent av salgssummen.»

«Alle snakker om kjedemakta», skriver Erling Kjekstad i Nationen, men ingen får gjort noe med den. Han mener en sterkere allianse mellom bønder og forbrukere er det som må til for å tøyle kjedene. Geir Pollestad i Senterpartiet skriver i Nationen at «Matmakta må tøylast. Fryktkulturen må vekk». Tre store dagligvarekjeder, Rema, COOP og Norgesgruppen kontrollerer i realiteten det meste vi putter i oss. Sluttsummen på kassalappen for de tre kjedene er om lag 200 milliarder kroner, skriver Pollestad. Han er urolig for at de tre kjedene får stadig mer makt over andre i verdikjeden. De kontrollerer maten fra jord til bord. Han vil ikke kritisere Johansson eller Reitan, men mener vi som samfunn rett og slett ikke kan tolerere at to familier bestemmer så mye over noe som er så viktig for samfunnet som maten. Pollestad hevder det figurerer en fryktkultur der folk er redde for å prate om hva de har opplevd i møte med kjedene.

Samtidig viser skattelistene at matkjedeeiere fosser fram på formuestoppen. Formuen og inntekten til eierne av Rema og Norgesgruppen øker mest i verdikjeda for mat. Flere familier i kjøttbransjen klatrer også på listene.

Bjørgulv Braanen i Klassekampen roper varsko om at bøndene har blitt færre og større det siste tiåret, og mener vi nå står ved et vippepunkt. Skal nedbyg-gingen av matjorda og flukten fra landsbygda stoppes, kreves det drastiske tiltak. «Me ser konsekvensane av ein feilslått og sentralisert landbrukspoli-tikk,» sa Aps landbrukspolitiske talsmann Nils Kristen Sandstrøen.

 

Samtale mellom

 

Samtaleleder:

Hans Bårdsgård

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021