13:30 SAMTALE: JUBILEUM FOR HANS NIELSEN HAUGE

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

– Hauge var ikke bare forkynner og vekkelsespredikant. Han var reformator, opprører, inspirator og samfunnsbygger. I jubileumsåret spør vi:
Hvordan har han påvirket utviklingen av Norge? Hva kan vi lære av han i dag?

Norske faghistorikere som Halvdan Koht, Francis Sejersted og Berge Furre, mente Hauge la forutsetningen for det moderne norske demokratiet, fortel-ler høyskolelektor og styremedlem i Hauge 21 Arve Negaard. Hauge lærte folket å tenke selv, ikke stole blindt på prester og andre autoriteter. Da Berge Furre på 1990-tallet besøkte Rolvsøy og sto der Hauge fikk kallet og motet til sitt offentlige virke, sa han: «Her begynte det moderne Norge». Hauge var pioner i kampen for ytringsfrihet ved sin skarpe kritikk av maktmisbruk fra embedsmenn og borgerskap. Han ble stadig arrestert for det han hadde sagt og skrevet, men folket gjorde han til samtidens mest leste forfatter.

Hauge lærte folk hvordan de kunne forsørge seg selv gjennom bedre arbeidsmetoder og ved å skape nye bedrifter. Han var en av samtidens største gründere med virksomheter fra Kristiansand i sør til Troms i nord. Han la vekt på ansette arbeidsledige og at kjønn eller sosial stand ikke skulle holde noen utenfor. Kvinner fikk ledende stillinger. Han fremholdt at industrien ikke skulle drive rovdrift på naturens ressurser, innførte gjenbruk ved å nytte utbrukte tekstiler til produksjon av papir.
Dette var revolusjonerende tanker den gang. Vi trenger et næringsliv som er preget av det Hauge stod for, som tar samfunnsansvar og bærekraft på alvor. Truls Liland, avdelingsleder på Hauge School of Management, NLA Høgskolen foreslår tre ting:

  • Våge å utfordre det etablerte og vilje til nytenking.
  • Starte verdibaserte virksomheter som forener finansielle og sosiale mål.
  • Mobilisere nettverk av personer, organisasjoner, grupper og initiativ som bidrar til bærekraftig og samfunnsengasjert næringsliv.

I Hauges oppfatning av sann Gudsfrykt lå det at den troende måtte opptre aktivt i verden og på denne måte være jordens salt og verdens lys:
«Hva gavner det, mine Brødre, om nogen siger han haver Troen, men ikke Gjerninger; mon den Tro kunde frelse ham?» Partileder i KrF Kjell Ingolf Ropstad tar til orde for «mer Hauge i næringslivet».

Mimir Kristjansson – samfunnsdebattant, journalist og Rødt-politiker – skriver i Vårt land: «Trumps populisme har vi mer enn nok av. Men Hauges variant trenger vi mer av i tida som kommer. Over tid har stemmeseddelen i Norge mistet noe av sin makt. Myndighet og oppgaver flyttes ut av folkevalgtes organer og over til teknokratiske og økonomiske eliter. Skal det norske folkestyret overleve, er det lekfolket som må ta styringen – ikke samfunnets presteskap».

 

Samtale mellom

 

Samtaleleder:


Tomm Kristiansen

 

Musikalsk innslag:

Ivar Skippervold

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021