13:30 SAMTALE: KONSERVATISME

TRIZTAN-TELTET, JENS BJØRNEBOES PLASS

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

Lektor og skribent Sofie Braut samtaler med forfatter og tidligere sjefsredaktør i Vårt Land Helge Simonnes.

«Vår tid treng ikkje konservative, som i mangel på gode idear eller av frykt for framtida, tyr til gjenbruk av slitte fortidsrestar. Men ho treng framleis konservative», skriver Braut i Vårt Land under overskriften «Det konservative instinktet».

Dette «instinktet» ser i dag ut til å ha dårlige kår, særlig blant dem som setter dagsorden, mener Braut og fortsetter: «Nokså nyleg har vi erfart velting av statuar, vandalisering av minnesmerke og brot med grunnleggande kategoriar knytt til kjønn og familierelasjonar, berre for å nemne nokre døme.» Hun mener mange føler en slags plikt til å omfavne alt nytt. Men, fortsetter hun, «instinktet til å ta vare på skal ein ikkje skjemmast av.» Hun hevder videre at «i kristen samanheng har omgrepet konservativ på kort tid utvikla seg i retning av eit skjellsord og at mange, også faktisk dei som ER konservative både av legning og teologi, gjer mykje for å unngå denne vanærande merkelappen.»

Simonnes er blant dem som har målbåret hard kritikk mot konservative kretser. Han skriver nå bok om de konservative i USA. Selv om verden (for en tid?) er ferdig med Donald Trump, mener Simonnes at den åndelige retorikken som banet vei for Trump, må gås etter i sømmene. Han hevder mange kristne er fanget av en tanke om at Gud er på en spesiell måte er på deres parti, og at ideen om «Gott mit uns» fortsatt lever.

Vi spør samtale-duoen: Er det tid for å skamme seg over å være motstrøms? Er det å være konservativ en form for intellektuell og sosial slapphet? Eller er det blitt en motesport å rive ned sentrale samfunnsverdier som det har tatt århundrer å bygge opp?

Samtale mellom

 

Musikalsk innslag:

Ingvild Flottorp

 

(100,- teltpass) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021