14:00 SAMTALE: 250 år siden Hans Nielsen Hauge ble født

SALEM MISJONSMENIGHET, INDUSTRIGATA 28

Var kampen for vekkelse hoveddrivkraften for alt hans virke? Hvor er det blitt av dagens vekkelse?

 

Hans Nielsen Hauges visjon – som han lyktes med – var å bedre forholda for mennesker, både økonomisk og åndelig. Men hvor svikter dette mest i dag? Historiker Arve Negaard mener Hauge lyktes med prosjektet sitt.

Hauge var en praktisk forkynner og mente kallet fra Gud var å være sam- funnsbygger, forteller professor ved Institutt for samfunnsøkonomi Ola Hon- ningdal Grytten. Men han var først og fremst vekkelsespredikant, og kanskje er det her nåtiden har forsømt Hauges visjon mest av alt? «Den Norske Kirke hadde tidlig på 1800-tallet enerett på forkynnelse i Norge. Det måtte være en prest til stede. Og siden Hauge ikke hadde presteutdannelse, representerte hans virksomhet i kirkens øyne en alvorlig trussel mot deres åndelige påvir- kningsmonopol på landet sjeler», forklarer Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

«Vekkelsen, vitnesbyrdet og troendes bekjennelse var bærebjelken i hans kristendom», skriver professor emeritus i kirkehistorie Bernt T. Oftestad og førsteamanuensis emeritus i kirke- og misjonshistorie Kristin Norseth.

Georg Brandes gikk så langt som å si, at om kristendommen offisielt var innført i Norge av Olav Tryggvason for nihundre år siden, «så blev den dog i virkeligheten innført av Hans Nielsen Hauge».

Gjennom vekkelsen fikk den tidligere geistlige autoritetsdyrkelsen i religiøse spørsmål og presteskapets enemonopol på forvaltningen av Guds ord, en varig knekk. Med Hauge kom lekmannsforkynnelsen inn i norsk kirke- og kristenliv. Den  moralske og sosiale reisning som vekkelsen førte med seg, fikk betydning for samfunnslivet som helhet. «Med Hauge vaagnede folkeaanden i Norge,» proklamerte Grundtvig. Den store gjerningen Hauge-vekkelsen gjorde ved at den bar folket et drygt stykke fram mot åndelig selvstendig- het, er også fremhevet av professor Koht, stod det å lese i Dagfinn Breisteins biografi fra 1955, en av de mange biografiene om Hauge.

Spoler vi frem til i dag, har vi ikke sett en skikkelig vekkelse på flere tiår. Som vi vil høre mer om i en senere debatt, er hele Norden blitt gjennomlibera- lisert, og behovet for frelse er borte. Hadde vi trengt den vekkelsen Hauge brant for i dag?

 

Samtale mellom

 

Samtaleleder:

Elisabeth Mork

 

Musikalsk innslag:

Ingvild Flottorp

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021