17:00 SAMTALE: LIVETS MENING:

FRIKIRKEN, TOLLBODGATEN 64

(200,-) Kjøp billetter

 

Gud er død for mange, men kan vi stole på humanismen? Gjør tvil og rådvillhet oss til desorienterte skapninger på vår korte ferd gjennom livet?

Uten et overordnet mål oppstår et tomrom som er vanskelig å fylle, skriver filosof og skribent Marie Skjoldal i Klassekampen. Gud er for lengst død, men også vår tids dominerende trosform, humanismen, knirker i sammenføyningene, mener hun. Troen på menneskets fornuft og evne til å forme og kontrollere omgivelsene er under press. Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom motsigelsen mellom menneskehetens bevegelse mot framskritt og vekst på den ene siden, og naturens grenser og ødeleggelse på den andre. Tvilen viser seg i form av økende skepsis til vitenskapelig kunnskap. Og flere tar til orde for at det ikke finnes noe kvalitativt skille mellom mennesker og øvrige dyr; vi er ikke lenger hellige.

Dagfinn Ullestad skrev kronikken «Finnes det mening for det korte livet uten en tro». Da han mistet en datter, mistet den tidligere presten også sin gud.

 

Samtale mellom

 

Samtaleleder:

Sylfest Lomheim

Minikonsert: Kristiansand stasjon minnes Billy Joe Shaver, John Prine og K.M. Myrland

(200,-)

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021