18:00 ÅPNING AV DEN 22. PROTESTFESTIVALEN MED UTDELING AV ERIK BYES MINNEPRIS

SALONGENE, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL, VESTRE STRANDGATE 7

 

(250,- kveldspass mandag) Kjøp billetter

Erik Byes Minnepris 2021 går til Ann-Kristin Olsen og istedet for en tradisjonell prisutdeling blir det istedet en offisiell åpning med et variert program.

 

«Et varsel om uro»

Årets undertittel er hentet fra den offisielle boka om Protestfestivalen som Reidar Mosland har ført i pennen i anledning festivalens 20 årsjubileum i 2020. Han vil fortelle om boka. Vi får et musikalsk innslag ved Brennen Leigh som vil fremføre Billy Joe Shavers sang «Bottom Dollar».

 

SAMTALE: Vi får stadig færre barn, men flere av dem tilhører gruppen «utsatte barn». Hvorfor har det blitt slik?
Har pandemien forverret situasjonen? Er det viktigere å ta godt vare på de barna vi har, enn å øke folketallet?

 

Under pandemien har smitteverntiltak ført til omfattende endringer i barn og unges liv. Flere instanser; som Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Politidirektoratet og Utsanningsdirektoratet har nedsatt en koordinerings-gruppe som skal følge med på situasjonen for sårbare barn.
Samtidig er regjeringen bekymret over at vi føder færre barn. Statsministeren oppfordret i sin nyttårstale i 2019 unge mennesker til å få flere barn. I fjor var fødselstallene rekordlave. Etter finanskrisa i 2009 har fødselstallet gått ned hvert år. Ifølge seniorforsker ved SSB Lars Dommermuth gjelder dette hele Norden. Forklaringene mener han er flere. Alderen ved første fødsel har gått opp. Færre unge får barn. Færre får tre eller flere barn. Jobb er en indikator på det å få barn. Fast jobb er viktig. At stadig færre får flere barn, kan ses som en verdiendring i samfunnet. Lokalt i Kristiansand roper Per Gunnar Uberg varsko. Han har fulgt utviklingen siden begynnelsen av 90-tallet. Til Fædrelandsvennen sier han at fødselstallene er dramatisk lave. Jeg tror flere er usikre i disse tider, sier Uberg. Men bør vi bekymre oss for lave fødselstall, dersom andelen sårbare og utsatte barn øker? Må vi først rydde opp, før vi lager flere?

 

Samtale mellom

 

Samtaleleder: Knut Røthe

Musikalske innslag:

 

(250,- kveldspass mandag) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021