18:00 DEBATT: NORDEN

SALONGENE, RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL, VESTRE STRANDGATE 7

 

(250,- kveldspass onsdag) Kjøp billetter

Norden har lenge stått sammen, nesten som et eget land. Men i det siste har samarbeidet knaka i grunnvollene. Kan det nordiske fellesskapet lappes sammen etter pandemien?

Vi elsker Danmark, men det har vært et lukket land siste året. «Harry-handel» i Sverige har blitt forbudt. Besøk til familie og tilsyn med hytter i nabolandene har vært nesten umulig. Pandemien har eliminert fri bevegelse i Norden. Restriksjoner og stengte grenser har utfordret «søskenrelasjonen». Det gode forholdet har blitt til mistro og mangel på kommunikasjon, sies det på nettsiden til Foreningen Norden, som ble stiftet i 1919 for å styrke samarbeidet mellom de nordiske land.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er blant dem som er skuffet over manglende nordisk samarbeid om håndtering av pandemien: «Det har vært vanskelig at vi har valgt så ulike modeller i Norden. Vi er vant til å tenke på Norden som et åpent område, og vært stolte av det, men nå har vi ikke brukt dette fellesskapet på en god måte.» Er det Sverige alene som med sin avvikende politikk har forkludra forholdet, eller må de nordiske landene erkjenne at samarbeidet har vært for dårlig fundert i utgangspunktet? Norden-entusiast og inntil nylig nestleder i Foreningen Norden, Hilde Sandvik, sier i Dagen at vi er tettere knyttet til våre skandinaviske og nordiske naboer enn vi tror. I radioserien «Norsken, svensken og dansken» har hun vært med på å sette søkelys på tema vi står sammen om. Korona, innvandring og metoo er eksempler på emner som serien har tatt opp, «Norden behöver politiskt engagemang och en dos svensk ödmjukhet, skriver svenske Annika Ström Melin i Dagens Nyheter. Hun gir på mange måter Sverige skylda for at forholdet er blitt så dårlig. «Sprickorna i det nordiska samarbetet behöver tätas. Då måste Sverige ändra attityd. Vad är det som händer med samarbetet i Norden? Pandemin har avslöjat så djupa sprickor att man inser att de har funnits där länge. När gränserna stängdes hade inte ens gränspendlarna tillräckligt skydd.»

Den svenske teologen Stefan Gustavsson har en annen tilnærming. Han mener Skandinavia har gravd sin egen grav ved aldri virkelig å utfordre sekularismen, men latt den bli en del av kulturen. Programleder Justin Brierly på Premier Christian Media i London sier til Dagen at han er nysgjerrig på Norden som «sekulært paradis».

De nordiske land har tradisjonelt stått sammen kulturelt, religiøst og samfunnspolitisk. Er den tida forbi? Eller kan vi hente oss inn igjen?

Debattanter:

 

Debattleder:

Roar Osmundsen

 

Musikalsk innslag:

Lina Teir

 

(250,- kveldspass onsdag) Kjøp billetter

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021