18:00 SAMTALE: LIVET ETTER PANDEMIEN

STUP, THON HOTEL NORGE, DRONNINGENS GATE 5

 

(300,- kveldspass lørdag) Kjøp billetter

Hvor går samfunnet etter pandemien? Går vi mot forsterket nyliberalisme og en ny underklasse? Eller finnes det alternativ?

Kriger og pandemier har opp gjennom tidene alltid forsterket og tydeliggjort sosial ulikhet og forskjeller mellom folk, sier historiker May Brith Ohman Nielsen. Hva vil skje etter denne pandemien? I årevis har verden vært preget av økende ulikhet og større forskjeller av urovekkende dimensjoner. Ifølge forfatter Linn Stalsberg har den førti år lange perioden med nyliberalisme mye av skylda. Uansett hvor mye det skrives om problemet, fortsetter forskjellene å øke.

Asle Toje har lenge vært opptatt av utviklinga, som han løfter fram i sin siste bok «Gullbrikkespillet». Han har skrevet om at arbeiderklassen blir trygdeklassen, om nedgang i fødselstallet, om svekking av det som binder oss sammen, tapet av kristendommen, mistroen til EU og sosialismens sammenbrudd. Han mener flukten fra religionen ender i «rasjonalitetens jernbur». Han påpeker en utvikling med «teknologiske inngrep, økonomiske overgrep og kulturell ekstremisme», som skulle skape en ny verden med nye mennesker uten å stoppe opp. Han snakker om at middelklassen er delt i to, om rotløse verdensborgere og det rotfestede borgerskapet. På toppen av pyramiden troner et nytt, meritokratisk plutokrati, som avsondrer seg fra røkla.

En ny tid var på gang, det meste til det verre. Nasjonen, velferdsstaten og globa-lismen lå bak oss. Men alt dette var før pandemien. Hvilken vei vil utviklingen ta etter pandemien? Raser den videre i rakettfart i samme spor? Eller kan den – mot alle odds – ta noen reorienterende skritt tilbake, og så kanskje fortsette mot noe helt nytt?

Samtale mellom

 

Samtaleleder:

Tomm Kristiansen

 

Musikalsk innslag:

Ingvild Flottorp

 

(300,- kveldspass lørdag) Kjøp billetter

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

 

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021