19:00 DEBATT: Er Gud blitt snillere? Eller er han tvert imot egentlig ond?

MISJONSHUSET, KRISTIAN IV GATE 35

 

(200,- kveldspass Misjonshuset) Kjøp billetter

«Gud er ond!» sa den gamle kvinnen. Den eldste med de dypeste furene i ansiktet. «Han gir oss ikke regn». Linjen er hentet fra Erik Byes dikt «Er Gud ond?» (fritt etter en kalahari-fortelling). Går vi til Bibelen, kan vi finne mange fortellinger og uttalelser som ikke viser noen god Gud. Ett eksempel: Han som ville begrave sin far, før han ble med Jesus, fikk følgende svar: «La de døde begrave sine døde». Og mange spør seg: Dersom Gud er allmektig og kan alt, hvorfor finnes det da så mye elendighet? Hvorfor skal de som ikke klarer å tro på han, ende på et dårlig sted? Hvorfor dør barn? Hvorfor kom pandemien? Forfatter Maria Kjos Fonn kommenterer i et intervju med magasinet Plot spørsmålet om Gud er god: «Det er det store spørsmålet som kan gi meg store intellektuelle problemer.» Fonn er fascinert av Nick Cave, som alltid har vært opptatt av Gud i sine tekster. «Jeg trodde på Gud, men jeg trodde Gud var ond,» sa Nick Cave. Er Gud ond som tillater så mye ondskap og lidelse? Eller eksisterer han ikke, eller er Gud rett og slett mye snillere enn vi har lært tidligere?

 

Om Gud er ond er antakelig blitt et mindre relevant spørsmål i dag, når flertallet av de som tror på Gud nå mener Han har blitt snillere.

 

Pål Repstad ble før jul intervjuet i Fædrelandsvennen om boka «Religiøse trender i Norge» der han oppsummerer og analyserer endringene som har skjedd i norsk religiøst liv de siste 50-60 årene. Selv de mest konservative miljøene har endret seg, hevder han. Forkynnelse om helvete og fortapelse er praktisk talt borte over hele linja i kristen sammenheng, sier Repstad og forteller at selve menneskesynet er blitt endret. Før handler forkynnelse mye om en streng Gud. Gud var stor, mektig og streng, og menneskene ble små og syndige og trengte frelse fra Gud. Den Gud som i stor grad forkynnes i dag er først og fremst en Gud som er preget av kjærlighet. En forklaring på endringen mener han også er en «markedsinnretning av samfunnet». Kanskje har vi også blitt forbrukere på det religiøse «markedet» der vi «kjøper» de religiøse tilbud som vi synes er underholdende og behagelige. Da er det klart at en streng og straffende gud ikke er en god «salgsvare», for å si det sånn. Dessuten mener han religion nå er mer rettet mot sanser, og mindre til rett lære og teologi. Folk er opptatt av gode opplevelser. Gud er rett og slett blitt snillere i det moderne samfunnet.

 

Ingrid Elise Wergeland er prest i DNK. Hun bekrefter i stor grad det Repstad sier i et innlegg i avisa Vårt Land. Hun mener forkynnelsen fjerner seg mer og mer fra skriften, og erstatter den med noe som likner på punkter i SVs eller Aps partiprogram. Hun mener kirken blir mer og mer politisert. At biskopene ansetter medierådgivere, mener hun også er et tegn i tiden. På sett og vis mener hun dagens tekst blir umerkelig skiftet ut med den dagsaktuelle teksten i den offentlige samtalen. Wergeland ønsker å advare mot denne utviklingen. Er det ikke evangeliet om Jesus jeg er satt til å forkynne? Spør hun.

 

«Enten er alle frelst, eller ingen. Inntil det er avklart stiller jeg meg på taperlaget, blant mine gudløse barn, venner og slektninger». Kulturredaktør i den kristne avisa Vårt Land Arne Borge, uttalte dette i en kommentar etter en debatt der spørsmålet «hvem blir frelst?» ble stilt. Men «Hva er vitsen med misjon hvis alle uansett vinner gullbilletten?». Det siste spørsmålet kan tolkes dithen at, nei det er ikke vits med misjon. Debatten startet med at biskop Halvor Nordhaug åpnet for at de unådde kan bli frelst, og det kulminerte i at NLM-duoen Espen Ottosen og Øyvind Åsland fikk problemer med å anerkjenne biskop Kari Veiteberg som kristen, blant annet fordi hun ifølge dem tok for lett på misjonsoppdraget. Borge skriver i sin kommentar at «jeg er ikke opptatt av å gi barna mine en kristen oppdragelse, og det er ikke viktig for meg hva de ender opp med å tro på». Han skriver at han «tror ikke Gud er en mafiaboss som lover meg beskyttelse, så lenge jeg signerer brevet hans». Enten er ingen frelst, eller alle er det. Det er min tro. Og enn så lenge stiller jeg meg på taperlaget, blant mine

gudløse barn, venner, slektninger og naboer. Å velge taperlaget føles som det mest kristne jeg har gjort,» skriver han.

 

Kirken er blitt så liberal at mange kristne kjenner seg fremmed i den. «Med sorg og savn i hjertet kjenner vi oss i dag som fremmede i våre fedres kirke, den tidligere lutherske kirke, den som tidligere forsvarte Guds ord, skrev talsmann for Den læstadianske forsamlingen i Norge Odd Fagerjord i Vårt Land for noen år siden.

 

Den tyske filosofen Peter Sloterdijk skriver i sin bok «After God» at vi har avskaffet Gud og dernest sjelen, og tilbake står kun verden.

 

Debatt mellom

 

Debattleder:

Bjarte Ystebø

(200,- kveldspass Misjonshuset)

 

COVID-19: SMITTEVERN

Alle arrangementer under Protestfestivalen forholder seg til de smittevernregler som gjelder ved arrangementstart. Det er begrensede plasser.

KART OVER PROTESTFESTIVALEN 2021