50 år siden 1968: Martin Luther King Jr.

Martin Luther King er berømt for en av tidenes største taler, men han har blitt et forbilde for mennesker over hele verden med det han gjorde. King fi kk Nobels fredspris og har fått sin egen fridag i USA MLK Day, men i denne sekvensen utfordrer vi utvalgte personer til å snakke fritt om noe av det MLK sjøl ble kjent for; mot, makt, moral og menneskeverd.

MOT v/ advokat Brynjar Meling

MAKT v/ journalist og korrespondent i Finland og Russland Morten Jentoft

MORAL v/ skuespiller Iselin Shumba

MENNESKESYN v/ journalist i Aftenposten og forfatter av biografi en «Erik Bye» Asbjørn Bakke

Vidar «Hallvardson» Frøysnes synger Kris Kristoffersons «Dei drap han», Christoforos Schuff synger U2s «Pride», Anja K med Kenema fremfører John Legends «Glory»

Programleder for kvelden: ERIK WOLD