ALKOHOLISME: «Flodhesten i vardagsrommet»

– den finske forfatteren og terapeuten Tommy Hellsten snakker om sin bestselgende bok, som handler om alkoholisme i hjemmet..

Det hevdes at den som lever med en alkoholiker, lever med en flodhest i stua. Alle legger merke til flodhesten, som tvinger familiemedlemmene til å innordne seg under visse forhold. Men alle forsøker også gjennom taushet å fornekte flodhestens eksistens. Hva skjer med barn som vokser opp i skyggen av alkoholisme, arbeidsnarkomani, sneversynt religiøsitet, incest eller vold? Hos de pårørende oppstår en medavhengighet; hvert enkelt familiemedlem lider gjennom misbruket og gir dette handicap videre til neste generasjon.

Hva gjør man med dette ingen vil snakke om? Og hvordan blir man voksen, hvis man som barn måtte innordne seg under flodhesten?
Ut fra sin egen barndom preget av alkoholmisbruk forsøker Tommy Hellsten å svare på noe av dette.