Barns utvikling – fra frihet til kontrollert aktivitet – fra lek i naturen og kald på øra til TV-spill og kjøring til døra

v/ Professor Sveinung Berntsen på UIA

Barn får stadig mindre fysisk aktivitet og fri lek. For tolv år siden oppga 52 % av norske barn mellom seks og tolv år at de lekte uten foreldretilsyn minst fire ganger i uka. Dette sank til under 40 % på ni år. I Oslo sank andelen fra 42 til 24 % på åtte år.

I tillegg innskrenkes omkretsen barn får lov å bevege seg innen. I 2007 undersøkte britiske forskere barns fysiske frihet og sammenlignet dem som da var åtte år med tidligere generasjoner. De fant dramatiske endringer. Mens åtteåringer i besteforeldregenerasjonen fikk vandre 1,6 kilometer uten begrensninger, kunne foreldrene bevege seg rundt 800 meter, og åtteåringene i 2007 kunne bare gå 275 meter fra hjemmet uten tilsyn.

Det har vært en radikal nedgang i fri lek de siste årene. Trenden ser ut til å være klar. Ingen leker cowboy og indianer lenger. I dag sitter ungene inne og spiller TV-spill. Når de først er i aktivitet, er denne gjerne organisert på et sted man blir kjørt til. Hvor sunt er det, når barn kan mer om dataspill enn om naturen?