Bistandsorganisasjonene under lupa: Mer opptatt av å sikre egen inntekt enn å hjelpe?

De største bistandsorganisasjonene i Norge er milliardbutikker. I 2014 var samlede inntekter om lag 4.9 milliarder kroner. Rundt 2.5 milliarder kom fra statskassa, 1.5 milliarder fra norske privatpersoner og bedrifter, resten kom fra internasjonale organisasjoner som FN og EU. De organisasjonene som henter inn mest, er Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Strømmestiftelsen, Care Norge, SOS-Barnebyer, Leger uten Grenser og Plan Norge.

Lønn til generalsekretærene i de største organisasjonene varierer fra i overkant av 1 million ned til 600.000. Gjennomsnittslønna for seniorrådgivere i Norad er på 520.000 kroner; i regnskogfondet omtrent det samme.

Har idéen om at pengene skal «trickle down» i mottakerlandene fungert? Eller fører bistand til at rike mennesker blir rikere, mens de fattige sitter fast i fattigdommen? Produserer bistandsindustrien suksesshistorier om hjelp til fattige for bruk i markedsføring og inntjening av penger som kan holde hjulene i gang i egen organisasjon?

«Trenger» organisasjonene en katastrofe i ny og ne for å få samlet inn mer penger, som kan settes på bok?

PANEL:

Tina Sødal
, generalsekretær i Strømmestiftelsen

Jan Ledang, tidligere bistandsarbeider og generalkonsul

Karine Nordstrand, president Leger Uten Grenser

Lars-Ivar Gjørv, tidligere bistandsarbeider

Rune Edvardsen, evangelist og bistandsarbeider

Øyvind Eggen, daglig leder Regnskogfondet

Håvard Holme, regissør We Are the Nation

Debattleder: Gunnar Stavrum