BOKLANSERING: Jan Bojer

Jan Bojer lanserer sine «blandede dikt» med diktsamlingen «Fuglene synger med nebbet mitt».
Under navnet Jan Bojer debuterte han med diktsamlingen «Radio Lys» i 1970, som bar preg av hans tilstedeværelse i hippiemiljøet i Oslo, der han var sentral.