BORGERKRIG: Sør-Afrika 1990

Fra undertrykkelse og konflikt til forsoning og tilgivelse – et møte med Nelson Mandela og Desmond Tutu. Einar Lunde er tidligere ankermann og Afrika- korrespondent i Dagsrevyen.

Han tok alle på senga. Både sine egne og verden. Ingen trodde sine egne ører. Nelson Mandela, verdens mest berømte fange, sittet i fengsel i 27 år, var blitt fratatt nesten hele sitt voksne liv. Nå var han nettopp sluppet fri. Nå var hevnens time kommet. Vi skriver 11. februar 1990.
Sør-Afrikas ungdom sto rustet til tennene for å ta igjen for 350 år med undertrykkelse og fra-røving av menneskeverd og menneskerettigheter. Nå skulle det hvite herrefolket knekkes en gang for alle.
Så roper sjefen deres, Nelson Mandela, ikke på hevn, men på forsoning og tilgivelse. Det var et sjokk uten like. Men det var ikke gjort i en håndvending. Mandela og hans budskap møtte enorm motstand. I mange år. Det var ingen selvfølge at dette skulle ende godt. Tvert imot. Og den kampen ble lang og vanskelig.