DEBATT: Moral uten Gud – er det mulig?

«De som avviser Gud, får problemer med å fastholde en objektiv moral, at noe alltid og overalt er forkastelig,» skrev Espen Ottosen i et debattinnlegg. Han siterte Dostojevskij: «Uten Gud er alt tillatt». Ottosen nevner et annet eksempel: Hva får meg til å levere tilbake en tusenlapp, som jeg ikke skulle ha hatt, hvis feilen helt sikkert ikke oppdages?

Ole Martin Moen argumenterte i et innlegg i Dagbladet for at moral må frikobles fra gudsforestillinger, ja, at moral faktisk er umulig med Gud.
Filosofene Henrik Syse, Hege Finholt og Torstein Tollefsen tok til motmæle i samme avis og henviste til at kulturen i en rekke fagfilosofiske kretser – så vel som andre universitetsfag – i flere år har vært preget av skepsis til religion. Det underbygges av at da filosofene på 70-tallet på NRK skulle diskutere meningen med livet, kom man til at det ikke fantes noen slik mening.

De tre nevnte filosofene (med Syse i spissen) viser til at de religiøse filosofi ske tradisjonene har mye å bidra med. De hevder at et forpliktende forhold til noe utenfor mennesket har betydning for syn på menneskeverdet og vår moral, og at det er med å forankre vårt moralske kompass.

PANEL:

Iselin Shumba
, skuespiller

Thor Ivar Hornnes, grunnlegger av Nådekirka

Espen Ottosen, informasjonsleder i NLM og skribent

Hans Herlof Grelland, filosof

Erik Alfred Tesaker, oppfinner

Gunn Hild Lem, samfunnsdebattant og forfatter

Debattleder: Øyvind Økland