DEMOKRATI: Har demokratiet en fremtid?

Siv Kristin Sællmann i samtale med Hanne Nabintu Herland

«Toleranse og overbærenhet er demokratiets viktigste grunnsteiner,» sier Steven Levitsky. Demokratiet er i ferd med å forvitre i USA, og Europa kommer etter. Levitsky skrev sammen med sin kollega boken «How democracies dies». Polarisering, mistillit og frykt for fremmede ligger ofte bak. Demokratier i dag dør ikke brått i kriger, de dør sakte. To viktige ingredienser er toleranse overfor meningsmotstandere og institusjonell overbærenhet. Man må anerkjenne dem man er uenige med. I Finland sto fascismen sterkt på 1930-tallet, men i motsetning til italienere og tyskere jobbet finnene sammen med meningsmotstandere for å hindre antidemokratiske krefter.
Brexit og Trump som president i USA aktualiserer spørsmålet om fremtiden for demokratiet, slik vi kjenner det. Jan Hanvold, redaktør i den kristne TV-kanalen Visjon Norge, hevder vi i Norge lever i «demodiktatur».