DEN KRISTNE SYNDEN – Hvorfor snakker ikke kristne lenger om synd?

I sin siste bok «Å sette verden i brann» skriver journalisten og ateisten Bjørn Stærk om synd. «Synd er navnet på all den lidelsen som har en menneskelig årsak», skriver Stærk. Han hevder at selv om dette ordet har mistet makt i vår tid, er alle fortsatt klar over at synden er der. Samtiden har bare ikke språk for å snakke om det.

Den danske gymnaslæreren og ateisten Søren Poulsen etterlyste i en kronikk i Kristeligt dagblad noe av det samme. Poulsen skrev – gjengitt av Jan Christian Kjelland i Vårt Land – i kronikken «Giv mig min kristne synd tilbake»: «Mens den kristne ser synden som det, der adskiller menneskelivets mangler fra gudsrigets ideelle verden, lider nutidens sekulære menneske under den vildfarelse, at individet ubetinget er i stand til at nå, hvad det sætter sig for. Det er en tragedie, som gør især unge mennesker sårbare og ensomme».

Rådgiver i tankesmia Skaperkraft Andreas Masvie ønsker et oppgjør med politisk korrekthet i menighetene. Han mener kristne ikke tør snakke om synd lenger. Han anklager spesielt konservative miljøer for å være «innkrøkt i seg selv». Mange menigheter former Gud i samtidens bilde, hevder han.

På 1980-tallet var synden så fundamental i all kristentro at det var umulig å gjemme seg bort. Skillet mellom å være kristen eller frafallen var veldig tydelig, men på et naivt nivå. Drakk du alkohol, som jeg gjorde i blant, var du frafallen. Hvis du var kristen, var du stort sett enig i disse påstandene: EU var dyret i åpenbaringen, det samme var paven og den katolske kirke. Verdslig rock var stort sett synd. Homofili var synd. Kirkelig vielse av homofile var så fjernt at begrepet eksisterte ikke. Frem til 1972 var homofilt samliv straff bart.

Samboerskap var synd. Sex før ekteskapet var synd, men her «syndet» nok mange. Aller helst skulle du bare gå sammen med dine kristne venner, hvis du da ikke var ute på evangelisering. Ikke-kristne venner kunne lokke deg ut i synd. Helvete var i høyeste grad en realitet. Det var varmt der, og ikke et sted man ønsket noen, i alle fall ikke utad.

Når begrepet synd er ute av samfunnet, har vi da fått et friere samfunn, der vi slipper den evige dårlige samvittigheten? Eller er vi bare tvunget å undertrykke den? Lider menigheter i dag av en avmagring, når skyld, og dermed også tilgivelse, er tatt ut av møtene. Eller holder de på som før med sine synder og tilgivelse, men feiger ut
utenfor kirkedøra i et anstrengt sekulært samfunn?

Panel:

Ravn Karsrud, sogneprest i Froland

Stefan Gustavsson, teolog og forfatter

Rut Helen Gjævert, journalist

Espen Ottosen, infoleder

Bjørn Stærk, blogger, samfunnsdebattant og ateist

Debattleder: Erling Rimehaug

Musikalsk innslag: Kirsten Daugaard synger ”Back to God”