Det sekulære Norden – hva skjer når det liberale blir autoritært?

Leder for strategisk utvikling ved NLA Høgskolen, Rolf Kjøde, mener regjeringspartia med sin ny-definerte plattform har tatt opp kampen mot mangfoldet. Venstre vil bruke makt mot religion og livssyn for å avgrense friheten til å tilhøre en minoritet, hevder han. Venstres stortingsmann Carl-Erik Grimstad argumenterte på Dagsnytt atten med at Normisjons syn på ekteskapet er sært og gammeldags; og slike holdninger ville han som liberal ikke ha noe av. Kjøde mener vi trenger liberale politikere med prinsipiell styrke til å stå opp for det de selv ikke identifiserer seg med. Ellers havner vi i det autoritære, og hva blir da poenget med livssynsmessige alternativ i skolepolitikken?

Musikalsk innslag: Solveig Leithaug