ENSOMHET: Lever vi i eremittenes tidsalder? Ufrivillig ensomhet – et helseproblem

I Norge bor nesten 900.000 mennesker alene ifølge magasinet Tara. I Oslo bodde 28 prosent av befolkningen alene i 2014. Sissel Gran opplyste i Klassekampen at Norge er landet i verden med høyest andel single og ett av landene der mange er på Tinder. Mange lever alene i sin beste alder, eldes alene og dør kanskje alene uten pårørende.

I følge Norge Røde Kors er ensomhet et stort folkehelseproblem. Ensomme mennesker har flere fysiske og psykiske helseproblemer enn dem som føler seg koblet til andre, sier forsker og professor Bruce Rabin til TV2. Ensomhet følges av usunt kosthold, depresjon og svekket immunforsvar; i verste fall selvmord.

I store byer er vi omringet av mennesker på alle kanter, men likevel opplever stadig flere ensomhet, skrev Aftenposten Innsikt i en stor reportasje. Størrelsen på husholdningen spiller en rolle for grad av ensomhet; jo mindre husholdning, jo mer ensomhet. Og mennesker som leier sin bolig, er mer ensomme enn dem med boliglån. Det urbane livet er mer stressende enn det på landet, men om livet i byen er mer ensomt, er en pågående debatt.

Ensomhet kan imidlertid også være frivillig valgt. Kim Gerdts skrev i Nettavisen at han «oppsøker ensomheten, når bunnpunktet forløser sjelen. Det er en intens sjelelig smerte, som en fysisk smerte, som bygger seg opp innvendig. Det er som en demning som brister. Til slutt flommer det bare over». Han mener det finnes stadier i livet da det eneste fornuftige er å la alt gå til helvete.

Men hva gjør den ensomme som ikke har valgt tilstanden? Hvordan kan ensomhet motarbeides?

PANEL:

Stein Reinertsen, biskop i Agder

Tove Gundersen, generalsekretær Rådet for Psykisk Helse

Dagfinn Haarr, kommunelege i Kristiansand

Andreas Aamodt, psykolog

Kine Hellebust, skuespiller, sanger og bildekunstner

Debattleder: Anders Tangen

Musikalsk innslag: Solveig Leithaug