Er de tradisjonelle media i ferd med å utspille sin rolle i samfunnet? Må journalistene selv ta skylda for utviklingen?

Siste året har det florert med meninger om såkalte «falske nyheter», etter at president Donald Trump tok ordet i bruk. Ett resultat er at stiftelsen Fritt Ord har støttet mediesamarbeidet «Faktisk», som er presentert av Dagbladet, VG og NRK for å bekjempe falske nyheter. FrPs informasjons-leder Kristian Larsson reagerer sterkt på opplegget og kaller det en fallitt:
«Den 4. statsmakt vil altså opprette en 5. statsmakt, fordi de ikke stoler på seg selv, men hvis vi oppretter en faktasjekk for faktasjekkerne, hvem skal sjekke deres fakta?».
VG skriver 19. april at stadig flere kritiske røster hevder at norske medier styres av en agenda, og at dekningen av Donald Trump er tendensiøs og bærer preg av svertekampanje. Norske medier beskyldes for å være elitistiske, ensidige og løgnaktige. Dette skriver avisa i forbindelse med at en spørreundersøkelse den har gjort, avdekker at færre har tiltro til mediene.
Har redaktører, journalister og media selv fremprovosert denne utviklingen, bl.a. gjennom overdrevet kjendiseri? For fj ernsynsmedia kan kanskje også nyhetssendinger med promotering av egne program spille inn?

Panel:

Steinar Larssen, medieviter

Randi Øgrey, adm.dir i Mediebedriftenes Landsforening

Hans Chr. Vadseth, kommunikasjonsrådgiver

Asle Toje, forsker og kommentator

Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør for Faktisk og forfatter

Debattleder: Bjarte Ystebø