Er klimatrusselen en konstruert trussel? Er kunnskapsløshet og faktaresistens i ferd med å legge lokk på klimautfordringen? Hva blir i så fall konsekvensene?

«I tider da mange mener vi er på vei inn i et post-fakta samfunn, der retorikk og populistisk strategi overstyrer fakta, er det viktigere enn noen gang å holde seg med universiteter som har bevaring av liberale demokratier som en moralsk agenda i tillegg til å bidra til erkjennelse og innovasjon i vid forstand,» skriver professor i biovitenskap Dag O. Hessen i Aftenposten. «Hvis det skal kaldes fakta, saa benægter a fakta», skal medlem av det danske tinget Søren Kjær ha uttalt i 1890-årene under en krass disputt med en representant fra Høyre. Kjær tilhørte Venstre. I klimaspørsmålet skriver Vårt Land at «høyrepopulisters fremgang i flere europeiske land kan en bli like effektiv brems på global klimapolitikk som Donald Trump. Trump har fått massiv kritikk i europeiske media for å avvise fakta og forskning som ikke gavner hans synspunkter.
Her i landet har Carl I. Hagen tydelig hevdet at det ikke finnes noe menneskeskapt klimaproblem. I Sverige vil Jimmie Åkesson og Sverigedemokratene kutte drastisk i de statlige midlene til forskning på det han kaller «tendentiös opinionsbildning». Leder for oljeselskapet Okea, Erik Haugane, uttalte under julelunsjen til Dagens Næringsliv i fjor: «Jeg er geolog og har litt peiling på klimaet. Det er en tendens i forskningsmiljøene til å lage skremselspropaganda. Hvis man ikke tror at CO2-utslipp er skadelig, så får man ikke penger til å forske på noe som helst».
Hvem har rett; skeptikerne eller de som advarer mot klimatruslene?

Panel:

Carl I. Hagen, politiker

Trygve Eklund, forsker og leder av Klimarealistene

Truls Gulowsen, leder Greenpeace

Kari Elisabeth Kaski, Stortingskandidat Oslo SV

Olav Elvestuen, Nestleder Venstre

Debattleder: Anders Tangen