Har Gud allerede bestemt hvem som kommer til himmelen og til helvete?

m/ svensk teolog og forfatter Stefan Gustavsson

Kan vi leve livet som vi vil i «synd» og nytelse, fordi alt er forutsatt likevel?
I Matt 26.34 står det følgende: Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Verset stiller rystende spørsmål om troskap og svik. Mange av de tidlige kristne tenkerne tok problemstillingen på alvor. Kirkefader Augustin (354-430) hevdet at Gud visste hva som skulle skje i fremtiden. Han hadde dessuten allerede bestemt hvert menneskesskjebne. Augustins lære fremholder at Gud allerede, før verden ble
skapt, avgjorde hvem som kommer til helvete og hvem som skal til paradiset. Men hva skjer da med vår frihet? Opphever ikke Augustins doktrine selve tanken på menneskelige ansvar og innflytelse over egen fremtid?