HELVETE HELLER! Har kirken avlyst helvetet?

Ole Hallesby advarte i en radiotale i 1953 landets uomvendte: «Du vet at om du stupte død ned på gulvet nu, så stupte du rett i helvede». Talen utløste en motreaksjon. Færre og færre mener i dag at helvetet er et konkret sted, hvor Gud straff er mennesker med evige pinsler. Helvetet er nesten forsvunnet fra kirkens budskap, selv i de de mest konservative kretser. Den svenske Pinsepastoren Peter Halldorf omtalte helvetet som «platslöshet».
I Jesu fortelling i Lukas 16, 22 havner Lasarus i dødsriket og roper til Abraham: «forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. for jeg pines i denne flammen». The Louvin Brothers utgav i 1950 sangen «Satan Is Real», der de synger: «Predikant, det er fint å høre at Gud eksisterer
og å vite at i Ham er alt mulig, og vi vet at Himmelen er et virkelig sted hvor gleder aldri skal ta slutt. Men Satan er virkelig også. Og Helvete er et virkelig sted med evig straff ».

1700-talls-poeten og maleren William Blake beskrev det onde som en nødvendighet. I hans verk «Ekteskapet mellom himmel og helvete» heter det: «Uten motsetning fi nnes ingen fremgang. Det vakre og det avskyelige, fornuft og skaperkraft, kjærlighet og hat, er alle nødvendige menneskelige relasjoner. — Ut fra disse motsetninger kommer det de religiøse kaller Godt og Ondt. Det gode er det passiviserende som forhindrer skaperkraften. Det onde er det
aktive som danner skaperkraft, Godt er himmelen. Ondt er helvete.» Spørsmålet om helvetet berører også andre aspekter. «Da vil jeg heller være i helvete,» utbrøt en kvinne ved tanken på at hun kunne møte overgriperen sin på gullgatene i himmelen.

«Når dødsstraff en ble opphevet og rehabiliteringstanker gjorde seg mer gjeldende, ble forestillingen om at noen skal dømmes til evig pine mer og mer adskilt fra allmenn tankegang,» sier Pål Repstad. I følge Silje Reme, førsteamanuensis ved Psykologiske institutt, Universitet i Oslo er helvetesfrykt ikke sunt: «For mange har det gitt
senskader i form av negativt gudsbilde og psykologiske vansker.» Biskop emeritus Tor B. Jørgensen har kanskje gått lengst i å avvise helvetet: «Bibelen forteller at en gang skal alle bøye kne og bekjenne at Jesus er Herre. Det forutsetter ikke at noen skal gå fortapt, komme til helvete eller leve borte fra Gud i all evighet» uttalte han i Vårt Land. Kirkehistoriker Bernt Oftestad reagerte sterkt på Jørgensens uttalelse.

Vi spør: Når det i dag tales så lite om synd i kristne menigheter, har det sammenheng med at helvetet er avlyst? Og kan det finnes en himmel, uten at det også finnes et helvete?

Panel:

Stefan Gustavsson, svensk teolog og forfatter

Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen, filmskaper

Liv Kristin Holmberg, kunstner

Pål Repstad, religionssosiolog

Tor B. Jørgensen, biskop emeritus

Erling Rimehaug, kommentator i Vårt Land

Debattleder: Hans Chr. Vadseth

Musikalsk innslag: Filip Ring synger ”Satan, han fins”