Hvor ble det av kristensosialistene med tradisjonelle kristne verdier?

Den kristensosialistiske bølgen som oppstod i Norge i kjølvannet av 1968-oppbruddet, ble omtalt som «politisk radikal, men teologisk konservativ». Hvor er det blitt av det siste leddet i sammenstillingen? Den store politiske vekkelsen omkring 1968 førte til et oppsving for kristensosialisme, anført av folk som Berge Furre og Audgunn Oltedal. I følge professor emeritus Torleiv Austad i Vårt Land hadde Tor Aukrusts bok «Mennesket i samfunnet» avgjørende betydning for utviklingen med sitt søkelys på urettferdighet i verden, kløft mellom i-land og u-land, syn på krig og fred; samt forholdet mellom kirke, etikk og politikk. Kirken må gå spissen for sosial rettferdighet, lød parolen.

SV-veteranen Tore Linne Eriksen ser på SV som en videreføring av de fire strømningene kristensosialisme, distriktsopprør, grunnleggende maktkritikk og internasjonal solidaritet. I følge Rolf Reikvam, stortingsrepresentant for SV 1997-2009, kan teologen Berge Furre være den viktigste personen i SVs historie. Reikvam hevder også at kristensosialistenes ståsted til tider var avgjørende for partiets politikk i viktige spørsmål, for eksempel om bioteknologi.

Dette er riktig, «men den utviklingen har snudd»! repliserte Øyvind Håbrekke i tankesmia Skaperkraft til Vårt Land nylig. SV i dag er kritisk til religiøse privatskoler, har liberale standpunkter i bioteknologispørsmål og har vurdert aldersgrense for omskjæring av guttebarn. Mange anser nå SV som ett av de mest sentrale partier i prosessen for utvasking av religiøse samfunnsverdier.

Kristne sosialister i dagens Norge framstår som radikale i verdispørsmål knyttet til sosialpolitikk, fattigdom, økende ulikhet, miljø og klima, flyktningesaker, bistandspolitikk, internasjonal solidaritet og fredsarbeid. Men i teologiske og kirkepolitiske spørsmål finner man dem gjerne på den liberale halvdelen av banen. Og profilen i verditema knyttet til samliv og bioteknologi framstår som diffus.

Den kristne svenske vismann og forfatter Magnus Malm tilhører dem som er konservative i verdispørsmål og står for en uforanderlig Bibel; men som også er sterkt opptatt av klimaspørsmål, økende forskjeller, krig og urettferdighet i verden. Har dagens norske kristensosialister noe å lære av Malm?

PANEL:

Gunnar Jeppestøl
, pastor i Filadelfia

Audgunn Oltedal, sentral kristensosialist i SV på 70-tallet

Trond Bakkevig, prost

Geir Gundersen, tidl. Generalsekretær Blå Kors

Rune Edvardsen, daglig leder Sarons dal

Ravn Karsrud, sogneprest i Froland

Debattleder: Jan Oddvar Skisland