Joggerne – ute og lufter dødsangsten?

Hans-Christian Vadseth i samtale med Andreas Hompland om boka «Livsløp» og om hvordan han ble bitt av «løpebasillen».
«Han har løping på hjernen, er en ideologisk bannerfører i flere løpemiljø, fast fartsholder i Oslo maraton, blant Europas beste langløpere i klassen «røykjarar over 70 år» og har skrevet bok om å løpe og alt det merkelige og nesten unevnelige løping kan føre med seg», skrev Magne Lerø i Plot. Journalist og sosiolog Andreas Hompland har løpt hele livet og har skrevet boka «Livsløp». Men ifølge forfatter Dag Solstad er joggere bare folk som er ute og lufter dødsangsten.
Eskil Skjeldal skrev i Dag og Tid om boken: «Andreas Hompland er galen etter å springe, og han veit det. Han spring fordi det er eit vanedannende rusmiddel. Hompland har freista å trappe ned, men så kjem abstinensen. Skjeldal skriver at «for dei som har sprunge, men har slutta, vil denne boka vere vond. Anten må du hive henne i veggen for aldri meir å opne henne, eller så må du tørke støvet av tightsen og kome deg ut att».